Domov

Vitajte na stránke mojej bakalárskej práce!

Vedúcim mojej bakalárskej práce je Ing.Alexander Šimko PhD

Názov a popis mojej práce nájdete v sekcii O bakalárskej práci

Zdroje použité pri príprave na tvorbu bakalárskej práce nájdete v sekcii Zdroje

Detailný plán - zoznam etáp pri tvorbe bakalárskej práce nájdete v sekcii Plán

Kontakty nájdete v sekcii Kontakt

Denník, k tvorbe bakalárskej práce nájdete v sekcii Denník

Obhajoba