Harmonogram

Späť na zadanie bakalárskej práce

DátumÚkon
do 30.11.2021 zbieranie zdrojov a ich štúdium
do 15.1.2022 východiská a prototyp
do 20. 5. 2022 Odovzdanie bakalárskej práce (pokiaľ garant programu neurčí inak)