Identifikácia osoby pri čiastočnej oklúzii tváre

Diplomová práca

Identifikácia osoby pri čiastočnej oklúzii tváre

Adam Valentovič

Informácie

Anotácia

Identifikovanie osoby podľa tváre človeka v prípade, že tvár je čiastočne zakrytá. Naštudovať problematiku identifikácie ľudských tvárí a možnosť využitia neurónových sietí. Analyzovať existujúce riešenia publikované v dostupnej odbornej literatúre. Vytvoriť databázu hľadaných tvárí pre trénovacie a testovacie účely. Navrhnúť a implementovať metódu, ktorá vyhľadá osobu podľa tváre človeka, v ktorom nie je viditeľná celá tvár. Vyhodnotiť dosiahnuté výsledky.

Cieľ

Identifikovanie osoby podľa tváre človeka v prípade, že tvár je čiastočne zakrytá. Naštudovať problematiku identifikácie ľudských tvárí a možnosť využitia neurónových sietí. Analyzovať existujúce riešenia publikované v dostupnej odbornej literatúre. Vytvoriť databázu hľadaných tvárí pre trénovacie a testovacie účely. Navrhnúť a implementovať metódu, ktorá vyhľadá osobu podľa tváre človeka, v ktorom nie je viditeľná celá tvár. Vyhodnotiť dosiahnuté výsledky.

Školiteľ práce

RNDr. Zuzana Černeková, PhD.

Aktuálna verzia práce

(.pdf)

Kontakt

email:

valentovic5@uniba.sk