Webová Aplikácia
pre správu súťaže
First lego league
Matej Vilk
matej.vilk@gmail.com
Mgr. Pavel Petrovič, PhD
Školiteľ
PDF Dokument
Cieľ práce
Aktuálne používané stránky fll.sk majú 6 rokov a nevyhovujú dnešným očakávaniam. Je potrebné vybudovať od začiatku nový systém, či ako rozšírenie nejakého CMS alebo ako samostatnú webovú aplikáciu. V súčasnom systéme je niekoľko modifikácii štandardnej správy používateľov, ktorá je premenená na registráciu tímov do súťaže - čo má svoje nevýhody a očakávame čistejšie riešenie. Študent analyzuje súčasný stav a nové potreby správy súťaže (napríklad, možnosť párovania trénerov a tímov, vyhľadávanie tímu pre nezaradeného súťažiaceho, zobrazovanie prihlásených tímov na mape).
Harmonogram
Do
31.11
Zoznamovanie sa s prostredím a stretnutia so zadávateľom
Do
31.12
Hľadanie zdrojov / možného vhodného CMS / framework-u
Do
16.02
Odovzdaná úvodná kapitola z bakalárskej práce