Algoritmy na rasterizáciu úsečky

Algoritmy na rasterizáciu kružnice

Algoritmy na rasterizáciu elipsy

Algoritmus vypĺňania vnút. def. oblasti

Algoritmus vypĺňania do hran. bodov

Riadkové semienkové vypĺňanie

Riadkový skenovací algoritmus

Algoritmus Cohen- Sutherland

Algoritmus Liang- Barsky

Algoritmus Cyrus-Beck

Viditeľnosť

O stránke

Táto stránka bola vytvorená ako implementácia diplomovej práce Kristíny Vojtovej s názvom INTERAKTÍVNY VÝUČBOVÝ PORTÁL PRE ÚVODNÝ KURZ POČÍTAČOVEJ GRAFIKY.

Obsahuje teóriu vybraných algoritmov z predmetu Počítačová grafika 1, ako aj riešené a neriešené príklady.

Obsahuje taktiež testy z počítačovej grafiky, ktorých autorkou je Barbora Maťková