Ostáva do odovzdania práce (približne)

 • 00

  dní

 • 00

  hodín

 • 00

  minút

 • 00

  sekúnd

Moja Diplomová práca

Meno školiteľa - RNDr. Jozef Šiška, PhD.

Meno študenta - Samuel Wendl

Mail študenta

samwendl1@gmail.com / wendl4@uniba.sk

Názov práce

Rozšírenie schopností robota Lienka


Ciel práce

Rozšírenie schopností robota Lienka

Anotácia:


Lienka je 3D tlačený robot pre deti inšpirovaný známym robotom Bee-Bot. Je založený na ESP8266 wifi čipe a tak ponúka ďalšie možnosti interakcie s ním. Aktuálna verzia softvéru však ponúka iba veľmi jednouché možnosti interakcie a nevyužíva naplno jej potenciál. Rovnako aj hardvér momentálne neobsahuje žiadne senzory, ktoré by umožňovali s robotom vykonávať zložitejšie úlohy.

Zdroje


Representative examples of implementing educational robotics in school based on the constructivist approach
Using a Programmable Toy at Preschool Age: Why and How?
The TangibleK Robotics Program: Applied Computational Thinking for Young Children
Teaching Partnerships: Early Childhood and Engineering Students Teaching Math and Science Through Robotics
Medzipredmetové aktivity s robotickou stavebnicou pre druhý stupeň ZŠ
Educational Robotics Initiatives in Slovakia