Časový plán

November: Zbieranie zdrojov

December: Navrhnutie siete a prvého prototypu

Január: Finalizovanie prototypu

Február: Zapracovanie pripomienok

Marec: Implementácia v ostatných softvérových prostrediach

Apríl: Odovzdanie finálnej verzie