Bakalárska práca

Porovnanie implementácie konvolučnej neurónovej siete v rôznych softvérových prostrediach

Anotácia

Prehľadovo-implementačná práca

Cieľ

Popísať implementáciu konkrétnej konvolučnej neurónovej siete (napr. pre rozpoznávanie tváre) v aspon dvoch softvérových prostrediach, napr. Tensorflow a MATLAB a porovnať ich