O práci:

  • Školiteľ: RNDr. Zuzana Černeková, PhD.

  • Názov témy: Detekcia textových dopravných značiek

  • Katedra: FMFI.KAI - Katedra aplikovanej informatiky

  • Vedúci katedry: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

Cieľ práce:

    • Z videa zosnímaného mobilom umiestneným na palubnej doske automobilu, vedieť detegovať textové dopravné značky.