Softvérová infraštruktúra pre FabLab.SK
Školitel: Mgr. Pavel Petrovič, PhD
Meno: Ladislav Bilisics
E-mail: l.bilisics@gmail.com
Ciel: V tvorivej dielni FabLab.SK je pre verejnosť dostupných viacero zariadení pre prototypovanie digitálnou fabrikáciou, organizujú sa tam workshopy, semináre a iné podujatia, návštevníci sa organizujú do záujmových skupín. Zariadenia môžu obsahovať iba zaškolení pracovníci alebo hostia, je potrebné si ich vopred zarezervovať. Celá prevádzka dielne je v súčastnosti organizovaná čiastkovými informačnými systémami, prostredníctvom cloudových služieb a chýba napríklad základná evidencia ľudí. Cieľom práce je v spolupráci s vedením FabLabu analyzovať potreby dielne, vyšpecifikovať webovú aplikáciu, ktorá bude centralizovať všetku evidenciu a exportovať výstupy do ostatných moderných aplikácií a sociálnych sietí s ktorými bude integrovaná.

Prezentácia zdrojov

Text bakalárskej práce

Kód a prílohy bakalárskej práce

Prvé strany bakalárskej práce

Podobné práce


„AKTUALIZÁCIA WEBU KATEDRY“ – Dominik Knechta 2015 http://www.st.fmph.uniba.sk/~knechta2/bakalarka/
„Informačný systém na hodnotenie zamestnancov“ – Daniel Kosa 2013
„Vývoj a implementácia informačného systému v konkrétnej organizácii“ – Bc. Branislav Helcz 2010

Manuály zdroje a dokumentácie


Centrum vedecko-technických informácií SR, FabLab: O nás, 2016. [online] https://www.fablab.sk/sk/o_nas/, pristupované 5.1.2017
Helcz, Branislav, Vývoj a implementácia informačného systému v konkrétnej organizácii: Bakalárska práca, Vedúci: RNDr. Martin Nehéz, Trenčín: Vysoká škola manažmentu, 2010 [online] http://www.cutn.sk/Library/Thesis/2010/Helcz.pdf
Knechta, Dominik, Aktualizácia webu katedry: Bakalárska práca, Školiteľ: Mgr. Ján Kľuka, PhD., Bratislava: Univerzita Komenského, 2015 [online] www.st.fmph.uniba.sk/~knechta2/bakalarka/
MediaWiki, MediaWiki : About. 2016, MediaWiki Foundation. [online] https://www.mediawiki.org/wiki/Project:About pristupované 5.4.2017
MediaWiki, Security issues with authorization extensions, MediaWiki Foundation.[online] https://www.mediawiki.org/wiki/Security_issues_with_authorization_extensions pristupované 5.5.2017
WordPress. org, WordPress: About, 2016, [online] https://WordPress.org/about/ pristupované 6.1.2017
Google Developers, PHP Quickstart, 2016, [online] https://developers.google.com/drive/v3/web/quickstart/php pristupované 3.3.2017
Segue Technologies, What is Ajax and Where is it Used in Technology?,2013, [online] http://www.seguetech.com/ajax-technology/ pristupované 6.1.2017
Autor neznámy, Introducing JSON, [online] http://www.json.org/ pristupované 17.5.2017
WordPress Codex, Class Reference/wpdb, 2016, [online] https://codex.wordpress.org/Class_Reference/wpdb pristupované 6.5.2017
Chad Russell / John Stephens, Beginning MySQL Database Design and Optimization: From Novice to Professional, 2004, [online] https://books.google.sk/books?id=W3hkvBKjcZEC pristupované 4.4.2017, dostupné aj v náhľade, strana 255
Margaret Rouse, definition: use case, 2007, [online] http://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/use-case pristupované 3.2.2017
Kris Wenzel, Database Normalization Explained in Simple English, 2017, [online] https://www.essentialsql.com/get-ready-to-learn-sql-database-normalization-explained-insimple-english/ pristupované 25.5.2017
Donald Bell, UML basics: Sequence diagram, 2004, [online] https://www.ibm.com/developerworks/rational/library/3101.html pristupované 10.5.2017
Oracle Corporation, Pattern Matching, 2016, [online] https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/pattern-matching.html pristupované 7.5.2017
WordPress Codex, Class Reference/WP User Query, 2016, [online] https://codex.wordpress.org/Class_Reference/WP_User_Query pristupované 6.5.2017
WordPress Codex, Shortcode API, 2016, [online] https://codex.wordpress.org/Shortcode_API pristupované 6.5.2017
WordPress Codex, Plugin API/Action Reference/publish post, 2016, [online] https://codex.wordpress.org/Plugin_API/Action_Reference/publish_post pristupované 6.5.2017
Google Developers, PHP Quickstart, 2016, [online] https://developers.google.com/google-apps/calendar/quickstart/php pristupované 3.3.2017