Ročníkový projekt

Automatizované riešenie úloh o dláždení polyominami

Študent: Dávid Mišiak
Email: misiak3@uniba.sk

Školiteľ: doc. RNDr. Ján Mazák, PhD.
Email: mazak@dcs.fmph.uniba.sk

Popis

Rovinný útvar, ktorý dostaneme spojením niekoľkých rovnakých štvorčekov pozdĺž ich hrán, je známy ako polyomino ("zovšeobecnené domino"). V zábavnej matematike sa stretávame s triedou úloh, kde má riešiteľ dokázať alebo vyvrátiť existenciu dláždenia zadanej štvorčekovej mriežky zadanými polyominami, napríklad:

Dá sa mriežka 10 × 10 vydláždiť 25 tetrominami 4 × 1?

Cieľom projektu je vytvoriť program, ktorý bude vedieť riešiť tento typ úloh (teda nájsť dláždenie alebo dokázať, že neexistuje). Súčasťou projektu bude definovanie vhodných vstupných a výstupných formátov, implementácia viacerých metód riešenia (backtracking, SAT solver, ...) a ich porovnanie.

Repozitár

Zimný semester - plán

Zimný semester - výstupy

Release
Zdrojový kód (zip)
Aplikácia (x86_64 Linux)
Report (pdf)

Letný semester - plán

Letný semester - výstupy

Release
Zdrojový kód (zip)
Aplikácia (x86_64 Linux)
Report (pdf)