Hľadanie komunít s využitím Absorbujúcich Markovovských Reťazcov

Detection of communities using Absorbing Markov Chains

Školiteľ:

Mgr. Peter Náther, PhD.

Autor:

Andrej Vašek

vasek15@uniba.sk

Anotácia a cieľ:

Cieľom práce je implementovať navrhnutý algoritmus, ako rozšírenie existujúceho pluginu pre platformu GEPHI a porovnať jeho vlastnosti s už implementovanými algoritmami

Etapa: Do:
Prvotný návrh algoritmu 9.11.
Zbieranie zdrojov 16.11.
Dolaďovanie návrhu algoritmu 23.11.
Implementácia algoritmu koniec januára
Implementácia v rámci pluginu Community detection
+ jeho migrácia do Gephi 0.9.2
koniec februára
Porovnanie s ostatnými zhlukovacími algoritmami pluginu, analýza, zhodnotenie koniec marca
Tvorba textu priebežne, finalizácia do konca apríla
Dokončovanie koniec mája
Zdroje
[1] Santo Fortunato "Community detection in graphs"
[2] Ankit Kumar "Detecting Communities using Absorbing Markov Chains"
[3] Matej Smitala "Vyhladavanie klastrov v grafoch a vizualizacia ziskanych dat"
[4] U. Brandes et al. "On Finding Graph Clusterings with Maximum Modularity"
[5] Supan Perera et al. "Absorbing Markov Chain Approach to Modelling Disruptions in Supply Chain Networks"
[6] Riccardo Sartea "Agent Behavioral Analysis Based on Absorbing Markov Chains"
[7] Stijn van Dongen "Graph Clustering by Flow Simulation"
[8] Pascal Pons, Matthieu Latapy "Computing communities in large networks using random walks"
Prezentacia
video
materialy
vychodiska
prototyp
obhajoba
Dennik
15.2. - 21.2. Rozširovanie kapitol Predchádzajúce práce a Ciele práce.
22.2. - 28.2. Konfigurácia pluginu Community Detection. Práca s jeho migráciou a úpravy pluginu.
1.3. - 7.3. Rozširovanie kapitol Metodika práce a Inteligentné procesy.
8.3. - 11.4. Migrácia pluginu Community Detection (pre Gephi v0.8.2) na Gephi v0.9.3.
(Zoznamovanie sa s buildovacím nástrojom Maven,
riešenie problémov s dependenciami a správnou konfiguráciou projektu,
hľadanie správnej verzie JDK pre kompatibilitu s Gephi,
prepis kódu do novej API - zmenili sa typy, volania... )
12.4. - 25.4. Nahradzovanie všetkých operácií s identifikátormi za operácie s reťazcami. (Pretože Gephi odstránilo podporu pre číselné identifikátory.) Oprava chýb.
26.4. - 9.5. Implementácia algoritmu MarkovAlgo do pluginu Community Detection.
10.5. - 23.5. Finalizácia textu práce. (text)