Ročníkový projekt ‒ hlavná stránka

Meno študenta: Dennis Vita
Email na študenta: vita3@uniba.sk
Zimný semester:
Deadlock (A. Bajús)
web stránka projektu
Letný semester:
Analýza dát výsledkov dlhodobých meraní vybraných charakteristík Internetu (D. Bernát)
web stránka projektu