Bakalarska praca

Názov: Metódy registrácie obrazu

Image Registration MethodsSkoliteľ: Andrej LucnyAnotácia: Kompilačná práca v oblasti počítačového videnia. Zaoberá sa registráciou obrazu.

Základnou úlohu je možnosť prehľadať databázu obrazov a nájsť v nej obrazy podobné danému

obrazu. Rozšírením tejto úlohy je nájsť na podobnom obraze časť, ktorá zodpovedá danému

obrazu.


Cieľ: Cieľom práce je analyzovať a porovnať dostupné metódy registrácie obrazu. Je potrebné

naštudovať, pochopiť, do istej miery reimplementovať a vyskúšať viaceré metódy vrátane

použitých dátových štruktúr a algoritmov (napríklad VP-trees), ako aj analýzy ich výpočtovej

zložitosti.Východisková kapitola
Prototyp a datasety