Ročníkový projekt

Meno študenta: Jakub Kaššák
Email na študenta: kassak7@uniba.sk

Meno školiteľa: RNDr. Ján Mazák, PhD.
Email na školiteľa: mazak@dcs.fmph.uniba.sk

Názov projektu: Skúmanie kartových hier
Popis projektu:
Našim cieľom je preskúmať kartové hry faraón a prezident a naprogramovať algoritmy riešiace dané hry. Hry majú podobný koncept, pretože cieľom oboch je zbaviť sa všetkých kariet. Takisto v oboch hrách sa dá ľahko určiť možné ťahy hráča na základe prechádzajúceho kola. Chceli by sme dosiahnuť, aby naše algoritmy a implementácia pravidiel bola dostatočne flexibilná a fungovala pre viaceré varianty. Ako príklad uvedieme kartu zelený dolník v hre faraón - táto sa v niektorých variantoch môže zahrať po ľubovoľnej karte, v iných verziách sa môže zahrať mimo klasických podmienok len po sedmách. Taktiež hra prezident ponúka zaujímavé varianty - prebíjať sa dá buď ostro alebo neostro väčšími hodnotami, žolík môže nahradiť ľubovoľnu kartu alebo môže fungovať ako najsinejšia karta.
Cieľ letného semestra:

Report z letného semestra: report_ls_2022