Moje meno je Tomáš Maťko. Na tejto stránke nájdete projekty realizované počas môjho študia na FMFI UK.

Bakalárska práca:

Názov práce :

Kalibrácia dopravných kamier založená na detekcii úbežníkov

Školiteľ :

Ing. Viktor Kocur

Anotácia :

Kalibrácia kamery je nevyhnutný krok k určeniu polôh objektov z obrazu v reálnom svete. Pre scenár sledovania dopravy je možné na tento účel využiť znalosť polohy úbežníkov. Takýto postup pritom umožňuje automatizáciu procesu kalibrácie. Kalibrácia kamery sa dá využiť v reálnych podmienkach na presné meranie rýchlosti vozidiel.

Cieľ :

Spracovanie prehľadu z problematiky kalibrácie dopravných kamier. Implementácia a popis algoritmov na detekciu úbežníkov vo video snímkach z reálnej dopravy. Analýza presnosti výslednej kalibrácie na datasete BrnoCompSpeed.

Stránka BP


Diplomova práca:

Názov práce :

Segmentácia objektov vo videu, rozostrených rýchlym pohybom

Školiteľ :

RNDr. Zuzana Černeková, PhD.

Anotácia :

Naštudovať problematiku segmentovania objektov. Oboznámiť sa s metódami a aplikáciami postprocessingu videa. Analyzovať existujúce riešenia publikované v dostupnej odbornej literatúre. Navrhnúť metódu, ktorá umožní vysegmentovanie objektu s rozostrenými hranami spôsobené rýchlym pohybom. Vyhodnotiť dosiahnuté výsledky.

Cieľ :

Naštudovať problematiku segmentovania objektov. Oboznámiť sa s metódami a aplikáciami postprocessingu videa. Analyzovať existujúce riešenia publikované v dostupnej odbornej literatúre. Navrhnúť metódu, ktorá umožní vysegmentovanie objektu s rozostrenými hranami spôsobené rýchlym pohybom. Vyhodnotiť dosiahnuté výsledky.

Stránka DP

Mini hra Worms:

Worms

Projekt aplikuje znalosti z predmetu Programovnie(4). Mini hra je naprogramovaná v jayzku Java a spustiteľná pomocou JavaFX platformy. Obsahuje taktiež javadoc dokumentáciu kódu.

Ročníková Práca 1:

Poistovnik

Poistovník je práca nadväzujúca na predmet Webové aplikácie(1). Ide o systém pre uzatváranie poistných udalostí. Jadro projektu je zamerané na štruktúru php kódu.

Ročníková Práca 2:

Databázový systém pre stávkovú kanceláriu

Tento ročníkový projekt aplikuje znalosti z predmetu Databázy(2). Je to aplikácia napísana v jazyku Java, ktorá riešie spojenie s databázou na serveri pomocou JDBC a PostgreSQL.