Meno a priezvisko: Filip Sekerka

Kontakt: sekerka6@uniba.sk

Názov práce: Vylepšený tester SQL úloh

Školiteľ: Ing.Alexander Šimko PhD

Katedra: FMFI.KAI - Katedra aplikovanej informatiky

Anotácia: Súčasný databázový tester, ktorý sa používa na predmete Databázy (1) testuje SQL úlohy výhradne tak, že spustí vzorové a študentské riešenie na databázovom systéme. Následne porovná databázy a odpoveďové tabuľky, ktoré tieto riešenia vrátia. Pri porovnávaní tabuliek sa navyše nedokáže vysporiadať so situáciou, kedy boli do databázy vložené tie isté dáta, no databázový systém im pripadil iné identifikátory. Dôsledkom toho je, že tester vie automaticky vyhodnocovať iba podtriedu úloh, ktoré sa v ňom nachádzajú, prípadne úlohy majú umelé požiadavky na identifikátory.

Cieľ: Cieľom práce je rozšíriť tester v dvoch oblastiach. V prvom rade bude porovnávanie tabuliek rozšírené tak, aby sa vedelo vysporiadať so situáciou, kedy sú v tabuľkách rovnaké dáta, no majú iné identifikátory. Porovnávanie musí zvládať aj situácie, kedy mapovanie medzi riadkami tabuliek nie je jednoznačné, a keď sa tabuľky odkazujú cudzími kľúčmi na ďalšie tabuľky. V druhom rade bude tester rozšírený o schopnosť vyhodnodiť, či zadaný príkaz generuje náhodné dáta spĺňajúce zadané podmienky ako dátový typ stĺpca, rozsah hodnôt, odkazovanie sa na iné tabuľky a pod. Vyhodnocovanie musí byť schopné rozlíšiť, či sú dáta spĺňajúce zadané podmienky zadané v príkaze napevno, alebo sú generované s požadovaným rozdelením pravdepodobnosti.

Literatúra:


Prezentácia zdrojov: Download
Východiská a prototyp: Download

Časový plán

Denník