Meno a priezvisko: Filip Sekerka

Kontakt: sekerka6@uniba.sk

Názov práce: Detekcia meningeómu v CT snímkach

Školiteľ: RNDr. Zuzana Černeková, PhD.

Katedra: FMFI.KAI - Katedra aplikovanej informatiky

Anotácia: Meningeóm je nezhubný nádor, ktorý vychádza z mozgových obalov a vyskytuje sa teda na periférii mozgu. Môže byť aj kalcifikovaný (vtedy je "svetlejší"). Cieľom práce je naštudovať problematiku spracovania medicínskych dát pomocou neurónových sietí. Analyzovať existujúce riešenia publikované v dostupnej odbornej literatúre. Navrhnúť a implementovať metódu založenú na neurónových sieťach, ktorá zdeteguje a určí veľkosť meningeómu na CT snímkach mozgu. Túto metódu otestovať a vyhodnotiť výsledky.

Cieľ: Cieľom práce je detegovať meningeom v snímkach CT mozgu s využitím neurónových sietí. Cieľom práce je naštudovať problematiku spracovania medicínskych dát pomocou neurónových sietí. Analyzovať existujúce riešenia publikované v dostupnej odbornej literatúre. Navrhnúť a implementovať metódu založenú na neurónových sieťach, ktorá zdeteguje a určí veľkosť meningeómu na CT snímkach mozgu. Túto metódu otestovať a vyhodnotiť výsledky.

Latex kostra: Download

Zdrojový kód prototypu: Download

Prezentácia: Download

Literatúra:

Denník

Časový plán