Zadanie bakalárskej práce

Denník Východisková kapitola Časový harmonogram práce

Úvodná prezentácia Plán a postup práce Predvedenie prototypu

Názov

Správa dokumentov v kurzovom systéme

Anotácia

Cieľom práce je implementovať modul do kurzového systému courses.maftyz.sk pre tvorbu a správu dokumentov.

Ciele

Vedúci

doc. RNDr. Martin Homola, PhD.

Konzultant

Mgr. Ján Kľuka, PhD.

Zoznam zdrojov

  1. Homola, M., Kl’uka, J., Kubincová, Z., Marmanová, P. and Cifra, M., 2019. Timing the Adaptive Learning Process with Events Ontology. In International Conference on Web-Based Learning (pp. 3-14). Springer, Cham.
  2. Antoniou, G. and Van Harmelen, F., 2004. A semantic web primer. MIT press.
  3. Tarus, J.K., Niu, Z., Mustafa, G., 2018. Knowledge-based recommendation: a review of ontology-based recommender systems for e-learning. Artificial intelligence review 50(1), 21–48
  4. Milan Cifra: Sémantický dátový model pre podporný kurzový systém Milan Cifra ; školiteľ Ján Kľuka