Študentský cluster daVinci [daVinci]

Študentský cluster daVinci

Nezabudnite si prečítať odpovede na často kladené otázky (tzv. FAQ) a pozrieť si podrobné návody.

Základné informácie

O čo ide ...

Študentský cluster je súbor rôznych serverov využívajúci vlastnosti operačných systémov Debian GNU/Linux, Novell Open Enterprise Server - SuSe Linux & NetWare, vďaka ktorým je možné využívať jeden prístupový účet k službám z rôznych klientskych staníc (koncových počítačov). Tento cluster slúži všetkým študentom FMFI pre prístup k vlastnej web stránke, úložisku vlastných súborov, prístup k počítačom a potrebným aplikáciam vo verejných fakultných počítačových miestnostiach.

Prístup k počítačom

K dispozícii sú tzv. verejné počítačové miestnosti v pavilóne informatiky I (H3, H6), v pavilóne matematiky M (M-217), v pavilóne fyziky F1 (F1-248) a špeciálna počítačová miestnosť IT Kobka nachádzajúca sa za šatňou v pavilóne matematiky (vstup cez šatňu). Do týchto miestností má prístup každý študent na základe preukazu študenta (ISIC). V čase keď v nich prebieha výučba je prístup obmedzený podľa pokynov vyučujúceho (IT Kobka je miestnosť bez výučby). Pre používanie počítačov je potrebné konto na študentskom serveri - prihlasovacie meno (login) a heslo. Pre prihlásenie používajte rovnaký login a heslo ako máte do systému AIS2. V prípade zabudnutia prihlasovacieho mena ho môžete zistiť na stránkach CDO, tam uvedené heslo platí len pre prístup k WiFi sieti (pozri nižšie). V prípade zabudnutého hesla vám môže nastaviť nové heslo fakultný správca hesiel. Pri ostatných komplikáciách s kontom je potrebné kontaktovať správcu. Najvhodnejšiu osobu na riešenie problémov nájdete v kontatoch. Nezabudnite si taktiež všímať informácie zavesené na vstupe do miestností.

  • prihlasovacie meno (login) získate na stránkach CDO - na stránke uvedené heslo slúži len pre WiFi (pozri nižšie)
  • prihlasovacie meno a heslo používajte rovnaké ako pre systém AIS2
  • heslá sa dajú zmeniť na stránkach zmena hesla, POZOR heslo je nutné pravidelne meniť a to minimálne raz za pol roka!!!
  • mailové adresy majú tvar Meno.Priezvisko@st.fmph.uniba.sk
  • maily sa dajú čítať cez: IMAP4s, POP3s a HTTPS ( Horde )

Prístup s vlastným počítačom (WiFi)

Na fakulte v súčasnosti existujú dve WiFi siete - fakultná a univerzitná. Univerzitná WiFi sieť je napríklad prístupná na „Akvarijnej ulici“, okolo posluchárni ABC a podobne. Prístupové body sú na väčšine fakúlt. Fakultná WiFi sieť je okrem „Akvarijnej ulice“ prístupná aj v knižnici, v H3 a H6, a v okolí skriptárne. Aktuálne informácie o pokrytí nájdete na fakultných a univerzitných stránkach. Okrem pokrytia je výhodou lepší prístup k fakultným serverom a zdrojom. Prihlasovacie meno je rovnaké ako na študentský server, heslo je potrebné zistiť na stránkach CDO. Pozor, toto heslo sa nemení pri zmene hesla na študentskom clustri DaVinci!!!

Nastavenia a informácie pre univerzitnú WiFi sieť sú popísané na univerzitnej stránke, nastavenia pre fakultnú WiFi sieť sú na stránke fakulty

Na túto stránku sa neprihlasuje

Na týcho stránkach nie je nič, pre čo by sa študenti museli prihlasovať. Ak sa chcete prihlásiť na server daVinci, použite protokol ssh viď návod. Tlačítko „Prihlásiť sa“ je pre administrátorov.


start.txt · Posledná úprava: 2013/09/07 14:52 od