faq [daVinci]

FAQ

Často kladené otázky

Koho sa to týka?

Tieto informácie sa týkajú študentov, ktorí majú konto na clustri davinci. Tento cluster nahradil starší cluster založený na VMS a od roku 2006 sú všetky kontá vytvárané na serveri davinci.

O konte

Prihlasovacie údaje

Na davincim používame univerzitný login a univerzitné heslo (t.j. tie isté ako do AISu). Každý študent dostal svoje prístupové údaje listom, pred nástupom na Univerzitu. Pokiaľ ste svoje prihlasovacie údaje zabudli, potrebujete si zmeniť heslo alebo máte iný problém, postupujte pomocou nástrojov CDO.

O e-mailoch

Pozri aj podrobný návod.

=== Aká je moja emailová adresa? === Každému študentovi je vytvorená adresa v tvare: Meno.Priezvisko@st.fmph.uniba.sk V prípadoch zhody mena aj priezviska je potrebné použiť adresu v tvare: login@st.fmph.uniba.sk === Ako si prečítam svoje maily?=== Cez portál Horde, prípadne cez protokol IMAP4s alebo POP3s. === Ako odošlem svoje maily? === Cez portál Horde, prípadne cez protokol SSMTP.

Ako používať skupinové maily (konferencie)?

Podrobné informácie sú v NávodySkupinové maily

O prístupe

Ako sa prihlásim na server davinci?

V záujme bezpečnosti jedine protokolom ssh. Pre užívateľov systému windows existuje program putty

Ako sa dostanem k svojím súborom?

Existujú tri spôsoby: scp/sftp, ncp, http

  • scp/sftp - pre užívateľov systému windows existujú programy pscp/psftp pripadne winscp. Protokol scp/sftp podporujú aj niektoré nástroje na správu súborov (Total Commander, FAR)

* http - z portálu Horde je možný download aj upload súborov.

  • smb/cifs - pokiaľ pracujete v učebni v prostredí MS Windows - vaše súbory sú prístupné na disku H: (server storage)

Ako sprístupním svoje súbory ostatným?

Môžete umiestniť súbory na stiahnutie na svoju osobnú web stránku, môžete im prideliť práva na čítanie/prezeranie/zápis v rámci systému smb/cifs (Microsoft siete) alebo im môžete prideliť práva v rámci systému linux. Práva linux a smb/cifs spolu nesúvisia, a musíte ich nastavovať osobitne.


faq.txt · Posledná úprava: 2019/09/09 15:29 od DokuWiki Administrator