Ročníkový projekt (1)

Názov projektu:

Reversi

Meno študenta:

Frederika Bálintová
e-mail: balintova47@uniba.sk

Meno školiaceho:

František Kardoš
e-mail: frantisek.kardos@fmph.uniba.sk

Cieľ projektu:

Navrhnúť hrateľnú hru reversi.

Pravidlá hry

Pravidlá hry

PDF súbor

Realizácia projektu(ZS):


Realizácia projektu(LS):


Report projektu:

PDF súbor

Github repozitár:

repozitár