Bakalárska práca

Téma : Analýza návštevníkov Bratislavy
Meno : Miriam Cidoríková
Kontakt : cidomiriam@gmail.com
Školiteľ : RNDr. Damas Gruska, PhD.
IG

Anotácia

Analýza návštevnosti Bratislavy pomocou hasthtagov a geolokácií používaných v sieti Instagram. Výsledkom bude mapa obľúbených miest a identifikácia návštevníkov (Bratislavčania, domáci a zahraniční turisti, dochádzajúci za prácou a pod.).
PREZENTÁCIA ZDROJOV ZDROJE DENNÍK ŠTRUKTÚRA PRÁCE STIAHNUŤ PREZENTÁCIU PROTOTYPU STIAHNUŤ OBHAJOBU PPTX