Ročníkový projekt

Meno študenta: Adam Detko
Kontakt: detko3@uniba.sk

Vedúci projektu: Lukáš Kiss
Kontakt: lukas.kiss@fmph.uniba.sk

Názov projektu: Aplikovanie reinforcement learningu na stolové hry

Popis a plán:

 • Naštudovať si openAI gym knižnicu (https://github.com/openai/gym)
 • Naštudovať si pravidlá hry žolík
 • Rozmyslieť si verziu pre jedného hráča a implementovať ju pomocou openAI gym knižnice
 • Hrať hru-testovať a zbierať dáta a postupne študovať neuronové siete a reinforcement learning
 • Trénovať neuronovú sieť na zozbieraných dátach
 • Použiť PPO alebo A2C/A3C na trénovanie RL AI
 • analizovať a zlepšovať
 • rozšíriť implementáciu pre multiplayer
 • Report
  Report 2
  code