Bakalárska Práca 2017/2018

Názov: E-learningové prostredie s prvkami gamifikácie

Autor: Patrik Furmánek

Vedúci: Mgr. Dana Šuníková

Cieľom je navrhnúť a implementovať e-learningové prostredie podporujúce viac typov úloh, v ktorom bude môcť vyučujúci vytvárať úlohy s nadväznosťou určené pre skupinovú prácu žiakov. Prostredie musí byť použiteľné na strednej škole na hodinách informatiky. Práca bude automaticky kontrolovať riešenia a vhodne zobrazovať Štatistiku riešení pre učiteľa aj pre žiaka. Úlohou je vytvoriť niekoľko modelových úloh a práca bude vyskúšaná aspoň na jednej triede na strednej škole

Návrh Štruktúry práce

V prvom rade bude potrebné zistiť, čo ponúkajú súčasné e-learningové prostredia a vymyslieť poprípade navrhnúť niečo lepšie. Následne na to vytvoriť funkčný plugin do moodla podporujúci viacero typov úloh. Výsledkom čoho bude pomôcka na vyučovanie informatiky pre stredné školy.

Časový plán

1. Casovy plan -> 13.1.2017 hotovo
2. Zbieranie zdrojov -> 27.11.2017
3. Prototyp -> 12.1.2017
4. Prve testovanie systemu -> 31.1.2018
5. Hotovy produkt -> 15.2.2018
6. Realne testovanie -> 15.3.2018
7. Pisanie prace -> 30.4.2018
a. Vychodiska -> 12.1.2018
b. Navrh -> 30.3.2018
c. Implementacia -> 30.3.2018
d. testovanie + vysledky -> 15.4.2018
e. uvod zaver…. -> 30.4.2018

Zdroje prezentácia

Oficiálna stránka Moodle(dokumentácia) - https://docs.moodle.org/dev/Main_Page

Moore, Jonathan. "Moodle 1. 9 Multimedia Extension Development: Customize and Extend Moodle by Using Its Robust Plugin Systems."Packt Publishing Ltd, (2010).

Oficiálna stránka Moodle(pluginy) - https://moodle.org/plugins/

Edmonds, Stacey. Gamification of learning [online]. Training and Development in Australia, Vol. 38, No. 6, Dec 2011: 20-22

Daniel Vančura
Moodle ve výuce odborných předmětů a odborného výcviku na Střední odborné škole stravování Říčany s.r.o.
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, Praha 2016

Pankaj Kumar
Moodle plugin for game based learning
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY BOMBAY, 2013

Markku Riekkinen
Integrating Stratum and A+ Functionalities in Moodle: Architecture and Evaluation
Aalto University School of Science, 2016

Link na stiahnutie pptx