University Logo

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

ZÁVEREČNÁ PRÁCA

Meno a priezvisko študenta: Norbert Jurík
Študijný program: aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný obor: aplikovaná informatika
Typ záverečnej práce: bakalárska
Jazyk záverečnej práce: slovenský
Sekundárny jazyk: anglický

Názov:
Webový editor rezolvenčných dôkazov
Web-Based Editor of Resolution Proofs

Anotácia:
V rámci predmetu Matematika (4) – Logika pre informatikov vyučujeme okrem iných aj rezolvenčný kalkul pre logiku prvého rádu a s ním súvisiace úpravy formúl do klauzálnej formy a skolemizáciu. Existujúce nástroje na kontrolu a poskytovanie spätnej väzby k formálnym dôkazom, či už vytvorené pre náš ale aj iné podobné kurzy, buď nepodporujú tento formálny systém alebo automatizujú niektoré jeho časti, čo zabraňuje študentom v získaní konkrétnej skúsenosti s nimi.

Cieľ:
Implementovať webový nástroj na kontrolu úpravy formúl do klauzálnych teórií a kontrolu tvorby rezolvenčných dôkazov v logike prvého rádu.

Literatúra:
Genesereth, M., Kao, E.: Introduction to Logic. Third Edition. Morgan & Claypool, 2017.
Nyitraiová, A.: Educational tools for first order logic. Bakalárska práca – Univerzita Komenského, Bratislava, 2018.
Onódy, Z.: A proof assistant for first-order logic. Bakalárska práca – Univerzita Komenského, Bratislava, 2018.

Kľúčové slová:
rezolvencia, unifikácia, skolemizácia, webová aplikácia na strane klienta, nástroj na podporu výučby

Vedúci: Mgr. Ján Kľuka, PhD.
Konzultant: RNDr. Jozef Šiška, PhD.
Katedra: FMFI.KAI - Katedra aplikovanej informatiky

Prezentácia zdrojov: Stiahnuť

Finálna prezentácia: Stiahnuť

Bakalárska práca: Stiahnuť

Časový plán:

Denník: