Úvod


O bakalárskej práci

  • Názov: Porovnávanie efektivity rôznych jazykov vo výuke programovania
  • Autor: Ján Kelemen
  • Školiteľ: Ing. František Gyarfaš, CSc.
  • Kontakt: kelemen19@uniba.sk

Anotácia

Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a implementovať interaktívne webové prostredie, ktoré umožní programovať rôzne náročné úlohy v niekoľkých programovacích jazykoch. Prostredie umožní v prehliadači editovať zadania úloh, ich programové riešenia a jednotkové testy v daných jazykoch a na serveri vo viruálnom prostredí riešenia kompilovať, zbiehať a vyhodnocovať formou TDD. Zadania aj všetky verzie riešení sa budú ukladať do databázy na serveri. Užívateľ potom môže porovnávať čitateľnosť, jednoduchosť a efektivitu riešení v rôznych programovacích jazykoch. Systém bude realizovaný pomocou technológii/nástrojov: Go, PostgreSQL, Javascript knižnice, kompilátory a interpretrery jazykov a virtuálny server.


Cieľ

Cieľom práce je vytvoriť webovú aplikáciu, v ktorej si užívateľ bude môcť vyskúšať riešiť rôzne ťažké úlohy, ktoré bude musieť naprogramovať. Správnosť jeho riešenia si potom môže skontrolovať pomocou testov, ktoré budú priložené ku každej úlohe. Zároveň túto úlohu bude môcť riešiť v rôznych programovacích jazykoch, prípadne vyskúšať rôzne kompilátory alebo interpretre pre ten istý jazyk. Po úspešnom zbehnutí testov si bude vedieť pozrieť ako dlho test bežal, ako dlho sa riešenie kompilovalo, ak išlo o kompilovaný jazyk a ako veľmi toto riešenie bolo náročné na RAM a CPU. Užívateľ si potom bude vedieť v tejto webovej aplikácií riešenie uložiť do databázy, prípadne môže pridať vlastnú úlohu, ktorú budú môcť ostatní používatelia riešiť.


Na stiahnutie


Kód

  • Kód si môžete pozrieť tu. Momentálne sa ale ešte radikálne mení, preto tam zatiaľ nie je napísný návod na spustenie.

Screenshots z prototypu


image info