Ročníkový projekt

Meno študenta: Marián Kica (2INF)

Email: kica5@uniba.sk

Meno školiteľa: doc. RNDr. Martin Stanek PhD.

Email: stanek@dcs.fmph.uniba.sk

Názov projektu: Rozpoznavanie videosignalu na zaklade zmien svetelnosti

Popis projektu:

Ciele (zimný semester):

Ciele (letný semester):Github repozitár (relevantné pre prvú časť)

Súbory z letnej časti

Report za zimný semester: [.pdf] [podstránka]

Report za letný semester: [.pdf]