Tvorba softvéru pre konštrukciu a analýzu kontextovej jazykovej siete v anglickom jazyku

Anotácia:

Študent vytvorí balík programov pre konštrukciu a analýzu kontextovej jazykovej siete na báze anglického textu. Študent demonštruje funkčnosť produktu na dohodnutom anglickom texte.

Cieľ:

Cieľom práce je vytvoriť funkčný softvér na konštrukciu a analýzu veľkých jazykových sietí.

Vedúci

doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.

Konzultant

Mgr. Peter Náther, PhD.

Časový plán:

  1. do 1.11.2021 - vytvoriť webovú stránku
  2. do 9.11.2021 - pripraviť si časový plán práce
  3. do 30.11.2021 - zbieraniae zdrojov
  4. do 6.12.2021 - modelovanie sietí Barabasi-Albert Modelom (python)
  5. do 12.12.2021 - naštudovanie práce Dynamika sietí (zdroj)
  6. do 21.12.2021 - štatisticko analytické metódy na Barabasi-Albert modeli
  7. do konca januára - východiská a prototyp

Zdroje:

Denník

Na stiahnutie

Kontakt:
lichvar4@uniba.sk