Richard Mészároš

Názov bakalárskej práce:

Pokročilé techniky vykresľovania na špecializovaných zariadeniach(Advanced Rendering Techniques on Embedded Devices)

Školiteľ:

Mgr. Andrej Mihálik, PhD.

Anotácia:

Dnešné zariadenia, ako sú napríklad smartfóny alebo súpravy VR, majú dostatok výpočtových zdrojov na vykonávanie dokonca aj niektorých výpočtovo náročných úloh. Vyhradený grafický procesor nám umožňuje zobraziť pokročilé techniky vykresľovania v reálnom čase. Tieto techniky sa používajú na zvýšenie hodnovernosti 3D scén, ale sú však výpočtovo náročné.

Cieľ:

Implementujte rôzne techniky alebo efekty vykresľovania. Porovnajte efektívnosť a vizuálnu hodnovernosť výsledkov konkrétnych algoritmov.