Manažment príspevkov počas priebehu konferencie v reálnom čase

Autor: Jozef Mizerík

Vedúci: RNDr. Marek Nagy, PhD.

Na stiahnutie:

Prvá kapitola
Prototyp
Video prototypu
Bakalárska práca
Prezentácia k bakalárskej práci
Tréningová obhajoba

ANOTÁCIA

Priebeh konferencie je náročný na manažment. Je potrebné prezentované príspevky naplánovať do rôznych sekcií a prezentačných miestností. Samotný priebeh konferencie priníňáša nečakané zmeny, ktoré treba zohľadniť.

TECHNOLÓGIE

Použijú sa technológie JavaScript, socket.io, node.js.

CIEĽ

Vytvoriť pomocnú real-time webovú aplikáciu, ktorá bude zohľadňovať nasledujúce fázy konferencie:

  1. Rozdelenie príspevkov do sekcií a miestností. Ich časovanie. Zmeny sa vykonajú v reálnom čase a premietnu sa do zobrazeného programu konferencie.
  2. Podpora priebehu konferencie. Vedúci sekcie bude mať privátny prístup (napr. cez tablet), kde bude posúvať priebeh príspevkov. Bude mať spätnú väzbu o časovaní a synchronizacií s ostatnými sekciami, aby usmernil diskusiu. Súčasťou systému budú aj časovacie zariadenia (napr. tablety), ktoré zobrazujú čas prednášajúcemu. Nastavuje ich vedúci sekcie.

Predbežná štruktúra práce

  1. Špecifikácia požiadaviek
  2. Návrh
  3. Testovanie

Zdroje

Časový plán

November 2019

Zbieranie zdrojov, tvorba špecifikácie požiadaviek

December 2019

Analýza požiadaviek

Január 2020

Návrh, Vytváranie prvého prototypu

Február 2020

Programovanie kompletnej aplikácie

Marec 2020

Testovanie, zapracovávanie pripomienok a nedostatkov

Apríl 2020

Odovzdanie finálnej verzie

Denník

23.2.2020: Rola organizátor - vkladanie kartičiek vedúcich sekcie a príspevkov na polia rozvrhu

29.2.2020: Rola organizátor - prepojenie rozvrhu s databázou

13.3.2020: Rola organizátor - kontrola spávnosti zadaných časov rozvrhu

28.3.2020: Rola organizátor - vytvorenie funkcionality na pridávanie novej sekcie

8.4.2020: Rola chair - vytvorenie potrebnej funkcionality pre túto rolu

14.4.2020: Rola časovač - vytvorenie potrebnej funkcionality pre túto rolu

5.5.2020 Zmena farebnej schémy

14.5.2020 Zapracovanie pripomienok vedúceho

18.5.2020 Dolaďovanie posledných drobných nedostatkov

23.5.2020 Pridávanie dokumentačných komentárov

26.5.2020 Aplikácia hotová