Bakalárska práca

Analýza hashtagov v sociálnej sieti

#home
O práci

Cieľom práce je analýza sociálnej siete Instagram pomocou frekvencie výskytov hashtagov prípadne lokalít na identifikovanie skupín používateľov.

Analýza sociálnej siete instagram a skúmanie komunikácie prostredníctvom siete hashtagov a lokalít miest s využitím teórie grafov. Získavanie informácií o používateľoch na základe výskytov hashtagov v aktuálnych príspevkoch. Pomocou analýzy vybraných hashtagov, ktoré predstavujú vrcholy v grafe vieme identifikovať skupiny používateľov.

Cieľom bakalárskej práce je analýza výskytov hashtagov na sociálnej sieti Instagram. Obsahom práce je úvod do sociálnych sieti, ktorý nám predstavuje ich históriu a stručne popisuje funkcionalitu Instagramu. Vrámci ďalších kapitol práce si zadefinujeme základe pojmy z oblasti teórie grafov, opíšeme komplexné siete a ich vlastnosti, ktoré sme použili v našej analýze. Analýzu hashtagov aktuálnych príspevkov v jednotlivých lokalitách vykonáme pomocou automatizovaného softvéru, ktorý vznikol vrámci implementačnej časti práce. Jeho výstupom je vizualizácia komplexných sieti tvorených z hashtagov, na ktorých môžeme demonštrovať názory a myšlienky používateľov Instagramu.

 • Názov: Analýza hashtagov v sociálnej sieti
 • Študent: Nikola Rusnáková
 • Kontakt: rusnakova130@uniba.sk
 • Školitel: doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
Timeline
 • Október, 2021

  Vytvorenie webovej stránky o bakalárskej práci.

  Zoznámenie sa s témou.

 • November, 2021

  Zbieranie zdrojov a štúdium materiálov k bakalárskej práci.

  Pripravenie detailného časového plánu práce.

  Vytvorenie prezentácie zdrojov.

 • December, 2021

  Práca na teoretickej časti práce.

  Písanie východiskovej kapitoly bakalárskej práce

 • Január, 2021

  Posledné úpravy pred odovzdaním východiskovej kapitoly.

  Práca sa prvom prototype

 • Február, 2021

  Dokončenie prvého prototypu

  Testovanie

 • Marec, 2021

  Písanie bakalárskej práce

 • Apríl, 2021

  Písanie bakalárskej práce

 • Máj, 2021

  Odovzdanie bakalárskej práce

Denník bakalárskej práce

Výschodisková kapitola bakalárskej práce poskytuje teoretický úvod k téme sociálnych sieti, ich analýze a teórie grafov. Nižšie je uvedený odkaz na ktorom je táto časť práce k dispozícii.

Odkaz na východiskovú kapitolu bakalárskej práce


15.2 - 22.2

Prebehlo prvé stretnutie na bakalárskom seminári. Na stránku bol pridaný denník, ktorý slúži na týždenný report. Taktiež prebehla konzultácia východiskovej kapitoly práce so školiteľom, kde bol odprezentovaný jej obsah.


22.2 - 1.3

Realizácie práce na prototype. Pri implementácií sa vyskytlo niekoľko chýb a bolo potrebné ich vyriešiť. Prebehlo štúdium na ich úspešné riešenie. Počas týždňa sa uskutočnila konzultácia so školiteľom o chybách s prototypom.


1.3 - 8.3

Zmena instagram API, zapracovanie a prispôsobenie prototypu. Nájdenie inej alternatívy riešenia na scrollovanie príspevkov na stránke s vyhľadávaním hashtagu. Problém s obmädzeným množstvom získavania dát z Instagramu.


8.3 - 15.3

Bolo získaných dostočné množstvo hashtagov, ktoré boli pridané v danej lokalite. Ďalej je potrebné ujasniť ďalší postup pri práci so získanými hashtagmi. Skúmanie a štúdium knižníc na analýzu grafov.


15.3 - 22.3

Štúdium knižníc a implemenovanie filtrovania skupiny hashtagov. Postupne spracovávanie kapitoly o použitej techonológii v prototype bakalárskej práce.


22.3 - 29.3

Prebehlo stretnutie so školiteľom na ktorom, mu bola odprezentovaná nová implementácia.

Nasledujúce týždne sa budem venovať vizualizácií grafov v ktorých plánujem jednotlivé komunity rozlíšiť farebne. Upraviť lokalitu, ktorá nám vráti len hashtagy z miesta, ktoré zadáme na vstupe.


29.3 - 11.4

Pokračovanie práce na implementácií z minulého týždňa (22.3 - 29.3). Nájsť lepšiu formu vyhľadávania lokalít.


11.4 - 18.4

Oprava jednotlivých častí implementácie a úprava pomocného softvéru.


18.4 - 2.5

Pokračovanie na úpravach. Doladenie implementácie a spracovanie zvýšných kapitól bakalárskej práce.


2.5 - 3.6

Doplnenie bakalárskej práce a spísanie zvyšných častí. Prebehli konzultácie so školiteľom ohľadom finálnej verzii. Na odporúčanie bola pridaná kopitola s porovnaním hashtagu na Instagrame a Pintereste. Práca na finalizovaní, posledné korekcie textu a odovzdanie bakalárskej práce.


3.6

Finálnu verziu bakalárskej práce si môžete pozrieť na odkaze nižšie.

Bakalárska práca - Analýza hashtagov v sociálnej sieti


Zdroje práce

Prezentácia zdrojov k bakalárskej práci. V prezentácii sa nachádzajú niektoré zo zdrojov z ktorých, budem v mojej práci čerpať.

Odkaz na prezentáciu zdrojov


Výschodisková kapitola bakalárskej práce poskytuje teoretický úvod k téme sociálnych sieti, ich analýze a teórie grafov. Nižšie je uvedený odkaz na ktorom je táto časť práce k dispozícii.

Odkaz na východiskovú kapitolu bakalárskej práce

Odkaz na prototyp k bakalárskej práci