Ročníkový projekt

Téma: Tvorba webovej aplikácie

Meno študentov: Patrícia Vnenčáková, Tatiana Husárová

Email: vnencakova6@uniba.sk , husarova56@uniba.sk

GitHub: github (front-end v repozitári detektivka-django, back-end v repozitári translating_python)

Meno školiteľa: RNDr. Ján Mazák, PhD.

Email školiteľa: mazak@dcs.fmph.uniba.sk / mazak.fmfi@gmail.com

Opis projektu:

Naším cieľom je vytvoriť hru v podobe detektívky, pri ktorej by sa hráč naučil zároveň používať datalóg. Hráčovi na začiatku hry poskytneme krátky príbeh, ktorý poslúži ako úvod do deja. Neskôr sa hráčovi budú zobrazovať "nápovedy", ktoré môže ale nemusí využiť. Nápovedami hráča budeme nabádať k zisteniu vinníka. Hráč bude môcť vrámci jednej nápovedy napísať toľko dotazov, koľko bude chcieť a keď už zistí všetko, čo potreboval, posunie sa na ďalšiu nápovedu pomocou tlačidla "chcem ďalšiu nápovedu". Hra bude mať podobu web-stránky, na ktorej implementáciu sme najskôr chceli používať TypeScript a React, no nakoniec sme použili Python a Django.

Technická realizácia:

Ciele:

Zimný semester:

Počas zimného semestra sme sa rozhodli, že projekt budeme robiť pomocou TypeScript a React. Hľadali sme si o týchto technológiach rôzne informácie, skúšali tutoriály, pomocou ktorých sme sa snažili vytvoriť nejaké jednoduché programy. Niektoré zdroje, z ktorých sme čerpali: Jedným z dôležitých problémov, ktoré sme v zimnom semestri museli riešiť, je parsovanie datalógového dotazu do jazyka SQL, pretože pomocou tohto jazyka vieme ľahšie pracovať s databázou vo vývojových prostrediach. Na tento preklad sme sa snažili vymyslieť vhodný algoritmus. Počas zimného semestra sme tiež vymysleli dej príbehu a navrhli tabuľky, ktoré sa budú pri riešení používať. Presnejší popis vyššie spomenutého algoritmu ako aj dej príbehu a tabuľky, ktoré budeme používať nájdete v sekcii Ciele na našej stránke.

Letný semester:

Na začiatku letného semestra sme sa rozhodli, že budeme projekt realizovať pomocou programovacieho jazyka Python a frameworku Django. Rozdelili sme si medzi seba jednotlivé úlohy. Tatiana mala na starosti back-end, Patrícia front-end. Viac sa o práci každej jednej môžete dočítať v naších reportoch:

Sumarizácia:

Voľbu témy nášho ročníkového projektu neľutujeme. Proces tvorby bol veľmi zaujímavý. Keďže sme ani jedna zatiaľ neprogramovali v jazyku Python, tak berieme ako veľké plus, že sme sa ho naučili používať. Taktiež sme sa zoznámili s frameworkom Django, pomocou ktorého sme implementovali front-end. Obe sme si Python a Django veľmi obľúbili a sme rady, že vďaka ročníkovému projektu sme sa s týmito technológiami stretli. Prvýkrát sme si museli vystavať celý väčší projekt samostatne, čo považujeme za obrovskú skúsenosť.