Bakalárska práca
Patrik Modrovský
Názov: VYUZITIE EYE TRACKER PRE VYHODNOCOVANIE REGISTRACIE 3D SKENOV
Školiteľ: RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.
Anotácia: Vytvorit nastroj na porovnavanie 3D modelov a vyhodnocovanie chyb v registracii s vyuzitim eyetrackera
Email: patrikmodrovsky@gmail.com, modrovsky1@uniba.sk

Plán práce
19.11. Spísat čast teoretického úvodu - ako funguje eye tracking a hladanie kruhov v obraze
26.11. Zozbierať vačšinu potrebných zdrojov - na UDBP
9.12. Vyriešené vkladanie modelov v runtime
16.12. Spísat celý teoretický úvod a rozpísať nasledujúce kapitoly
1.1. Dokončiť vačšinu kódu
<----skúškové obdobie----->
10.2. Spísat celú kapitolu o tvorbe kódu
10.3. Spísat všetky praktické časti
31.3. Spísat zvyšok bakalárky
7.4. Mať bakalárku gramaticky a šýlisticky skontrolovanú
14.4. Mať bakalárku vytlačenú a zviazanú

Zdroje:
E. Sikudová, Z. Černeková, W. Benešová, Z. Haladová, and J. Kučerová, Počítaćové videnie Detekcia a rozpoznávanie objektov. Praha: Wikina Praha, 2013, p. 397.
How do Tobii Eye Trackers work? https://www.tobiipro.com/learn-and-support/learn/eye-tracking-essentials/how-do-tobii-eye-trackers-work/
Tobii Pro Glasses 3 https://www.tobiipro.com/siteassets/tobii-pro/product-descriptions/product-description-tobii-pro-glasses-3.pdf/?v=1.7Dark and bright pupil tracking https://www.tobiipro.com/learn-and-support/learn/eye-tracking-essentials/what-is-dark-and-bright-pupil-tracking/
Gari Bradski, Adrian Kaehler, Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library, O’Reilly Media, 2008
Jarmila Pavlovičová, Číslicové spracovanie obrazu, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2016
Hough Circle Transform https://docs.opencv.org/4.5.3/d4/d70/tutorial_hough_circle.html
OpenCV Introduction https://docs.opencv.org/4.x/d0/de3/tutorial_py_intro.html
Anubhav Agarwal, CV Jawahar, and PJ Narayanan. A survey of planar homography estimation techniques. Centre for Visual Information Technology, Tech. Rep.IIIT/TR/2005/12, 2005.
Izabela Dobšovičová, Aplikácia na meranie dĺžky a šírky chodidla z fotografie, 2017, Bakalárska práca
Dr. Gerhard Roth. Homography, http://people.scs.carleton.ca/~c_shu/Courses/comp4900d/notes/homography.pdf

Zdrojové kódy:
Unity app
Python app
Unity app
Corner finder

Denik pre bak seminár

Zatial napísaný text