Pracovná stránka ročníkového projektu (2)

Zadanie projektu:

Naprogramovať systém na predaj lístkov na zimnom štadióne.

Prestavuje návrh, ako by takýto systém mohol vyzerať. Umožňuje ukladanie dát o zápasoch, udalostiach, lístkoch, zákazníkoch, ďalej umožňuje platenie z kont zákazníkov za lístky a pozeranie štatistík.

Tiež trebalo napísať správu o projekte.

O projekte:

Výsledkom je konzolová aplikácia naprogramovaná v jazyku Java.

Najprv trebalo navrhnúť dátový model:

Relačný model.

A k nemu relačný model:

Entitno relačný model.

Prístup do databázy je riešený pomocou JDBC.

Využíva vzory Row Data Gateway a Transaction script

Kontakt:

e-mail: baca27@uniba.sk

číslo: +421 918 246 080

vedúci: Matúš Tomko

Po stiahnutí treba projekt importovať do IDE. Využíva databázu od p. Šimka.

Stiahnuť projekt v zip. Stiahnuť správu v pdf.