«

Bakalárska práca

Udalosti v Sprievodcovi FMFI

Events in FMPH Guide

Úvod

Anotácia

Sprievodca FMFI je aplikácia pre Android mobilné telefóny. Jej jadrom je interaktívna mapa fakulty, pomocou ktorej sa môže používateľ zorientovať na FMFI UK. Aplikácia umožňuje vyhľadávať optimálne trasy medzi dvomi bodmi, ako aj pristupovať k rôznym informáciám o fakulte. Mobilná aplikácia je podporená serverovou aplikáciou, od ktorej si sťahuje dáta, s ktorými pracuje.

Cieľ

Cieľom práce je rozšíriť Sprievodcu FMFI o podporu pre udalosti a rozvrhy.
Sprievodca bude podporovať pravidelné (napr. prednášky, cvičenia, semináre, písomky, ..) a jednorázové (napr. pozvané prednášky, ...) udalosti. Konkrétna udalosť môže patriť abstraktnej udalosti - predmetu, konferencie, atď.

Údaje o prednáškach, cvičeniach, predmetoch a študijných krúžkoch sa budú sťahovať automaticky z externých zdrojov (stránka fakulty, Candle, informačné listy, ...).

Následne sa v mobilnej aplikácií bude dať k týmto údajom pristupovať rôznymi spôsobmi: V detaile miestnosti sa bude ukazovať rozvrh danej miestnosti. V detaile osoby sa zobrazí rozvrh tejto osoby, podobne pre predmety a študijné skupiny. Na mape sa aktuálne voľné miestnosti vizuálne odlíšia, v aplikácii sa bude dať vyhľadať zoznam voľných miestností na konkrétny čas, a pod.

Mobilná aplikácia Sprievodcu FMFI bude umožňovať pridať a odobrať si konkrétne udalosti do svojho systémového kalendára.

Súčasťou práce bude prispôsobenie, aby nová verzia serverovej aplikácie bola kompatibilná so starými verziami mobilnej aplikácie, ktoré sú ešte v obehu.

Školiteľ

Ing. Alexander Šimko, PhD.

Autor

Janka Boborová
boborova3@uniba.sk