«

Bakalárska práca

Udalosti v Sprievodcovi FMFI

Events in FMPH Guide

Východiská a prototyp

Východisková kapitola práce

Východisková kapitola

Prototyp

Prototyp sa skladá z dvoch častí.

Prvou časťou je Calendar Application, ktorá obsahuje základné CRUD operácie nad udalosťami v kalendári. (chyba v prototype: nesprávne žiadame o povolenie, program padá)

Druhou časťou je SprievodcaFMFI, ktorá získa dáta z Candle a spracuje ich. Toto sú len časti z môjho kódu, nejedná sa o spustiteľnú ukážku.

Prototyp