«

Bakalárska práca

Udalosti v Sprievodcovi FMFI

Events in FMPH Guide

Časový plán

Október

November

December

Január

Február

Marec

Apríl

Máj