Lukáš Gajdošech

| Bakalárska práca

Prezeranie a editovanie 3D rekonštrukcií vo VR

Odovzdanie

Finálny text práce bol odovzdaný 31.05.2019.

Môžete si pozrieť technickú dokumentáciu, prezentáčné video, videá z vývoja a zoznam literatúry použitej v texte práce.

Na stiahnutie

Spustiteľná gold verzia ku dňu 31.05.2019 (.exe pre 64-bitovú verziu Windows verzie 7 a vyššie): stiahni (počet stiahnutí: 256)

Zdrojové súbory ku dňu 31.05.2019: stiahni (počet stiahnutí: 230)

Kompletný kód aj s chránenými knižnicami, denník a zoznam aktualizácii je v repozitári github.com/gajdosech2/bachelor-thesis. Je privátny, pre prístup kontaktujte autora.


Normals
Vizualizácia normál bodov.
Panel
GUI panel na ruke používateľa.
Users
Ukážka použitia.

Úspechy

Autorovi sa s prácou podarilo získať III. miesto na ŠVK (študentská vedecká konferencia) v kategórii informatika, ocenenie SISp (Slovenská informatická spoločnosť) a postúpiť do CZ/SK kola ŠVOČ 2019 (Študentská vedecká odborná činnosť) v kategórii počítačová grafika a počítačové videnie.

Základné informácie

Cieľom Bakalárskej prace je implementácia systému pre prezeranie a editovanie 3D skenov a ich rekonštrukcie. Aplikácia by mala byť implementovaná pomocou Unreal enginu, s použitím C++ knižníc a modulov. Kontext aplikácie bude renderovaný do HMD ako Oculus alebo HTC Vive. VR ovládače budu použité na editovanie a procesovanie dát.

Školiteľ: RNDr. Martin Madaras, PhD.

Zoznam zdrojov

Prezentácia zdrojov

Podobné staršie Bakalárske práce:

Východiskové odborné práce:

Existujúce riešenia (softvéry, systémy, webové portály, ...):

Manuály, učebnice, tutorialy, iné dokumenty:

Vstupné údaje (datasety):

Prototyp

Spustiteľný prototyp ku dňu 04.01.2019 (.exe pre 64-bitovú verziu Windows verzie 7 a vyššie): stiahni (počet stiahnutí: 254)

Zdrojové súbory ku dňu 04.01.2019 (projekt Unreal Engine 4.21.1): stiahni (počet stiahnutí: 2)

Ukážky

Prezeranie
Prezeranie načítaných Point Cloudov.
GUI
Prerobené GUI, nové funkcie, dynamické načítavanie zo vstupných súborov.
RayCast
Vizualizácia octree a výber okolia bodu pomocou ray castingu.

Prototyp
Ďalšie funkcie, model z viacerých skenov.
PointCloud
Rozklad modelu, farebné rozlíšenie skenov.
Sfery
Záber z virtuálnej reality.

Prototyp
Prvý prototyp a skúšanie technológií.
PointCloud
Point Cloud v Unreal Engine 4.
Sfery
Body vykreslené ako sféry.