Lukáš Gajdošech

| PBAaMm Projekt

Štátnicová otázka

S4

Detekcie kolízie, nutná a postačujúca podmienka kedy nie sú dve telesá v kolízii, broad phase (hierarchická mriežka), mid phase (hierarchie obálok, Voronoiove oblasti v kolízii, vysvetlujte na príklade kolízie gula x kapsula, dekompozícia telesa na konvexné časti), narrow phase (Minkowskeho priestor a blízkosť konvexných telies).
Vypracovaná štátnicová otázka.


A15: Sailing the Ocean

Základný popis

Create ocean-like water surface with waves. Model simple sailing ship model floating in the water. (On the water / boat contact create particle sprays). The boat should have at least one sail (use cloth material) that reacts on wind around. Change the wind power during the simulation. Create rain particles that react on wind. Camera can be static.

Autori

Bc. Júlia Gablíková
Bc. Lukáš Gajdošech

Story board

Popis scén:

  1. Záber na pokojné more a plaviacu sa loď, slnko sa blíži k západu.
  2. Pohľad na prilietajúcu čajku, ktorá sa usadí na sude, ktorý je na palube.
  3. Obloha sa začína zaťahovať, prichádzajú oblaky a zdvíha sa vietor.
  4. Detail na trup lode, do ktorej začínajú narážať vlny.
  5. Rozbúrené more spôsobí pád sudu. Ten sa pri náraze na hladinu roztriešti, zatiaľ čo čajka letí do bezpečia.
  6. Plachty lode sa prudko trepocú kvôli silnejúcemu vetru, začína pršať a kvapky stekajú po plachtách.
  7. More už zďaleka nie je také pokojné ako na začiatku, slnko je už na horizonte a oblohu pretne blesk.
  8. Detailný záber z paluby lode, cez ktorú sa prevalí vlna. Voda zaplaví pohľad kamery, scéna končí. Čo sa s loďou stalo?
StoryBoard

Použité efekty

Návody

Denník

25-26.01.2020

Rendering scén a strih finálneho videa (pomocou Premiere Pro).

24.01.2020

Bump mapping dreva v detailnejších scénach.

Bump1 Bump2

22.01.2020

Animácia rozbíjajúceho sa sudu (cell fracture addon), kolízia s hladinou vody (skrytý rigid-body plane).

Barrel1 Barrel2

18.01.2020

Animácia odletu čajky (keyframing kostry) a sudu.

Away1 Away2

12.01.2020

Animácia príletu čajky na loď (keyframing kostry).

Fly1 Fly2

07.01.2020

Pozmenenie materiálu vody v poslednej scéne (mix-shader glossy, glass a translucent), výmena textúry okolia.

Mat1 Mat2

06.01.2020

Dorobenie bleskov do predposlednej scény (emission materiál, glow post-process efekt).

Thunder1 Thunder2

03.01.2020

Animácia oblakov (cloud generator) zakrývajúcich slnko (emission material s ďalšími nodami).

Clouds1 Clouds2

14.12.2019

Víkendové renderovanie scén a zostrihanie ukážky.

Trailer1 Trailer2

09.12.2019

Prvotná animácia scény s letiacou čajkou (keyframing kostry) a vlnami.

GullScene SplashScene

05.12.2019

Základ pre textúru a tvorba materiálov pre čajku.

GullUv GullRender

29.11.2019

Rozbalenie modelu lode a namapovanie textúr (smart UV unwrapping plus manuálne doladenie).

ShipWood ShipUnwrap

21.11.2019

Domodelovanie krídel a pridanie kostry.

GullClay GullBones

12.11.2019

Prevedenie modelu čajky do 3D.

GullHead GullInflated

06.11.2019

Základ modelu čajky podľa foto-predlohy.

Gull2D GullBody

01.11.2019

Prvý pokus animácie praskajúceho sudu (cell fracture addon).

Barrel BrokenBarrel

25.10.2019

Fyzikálne simulácie vody (ocean modifier), vetra (wind force field), dažďa (particle system). Animácia dvoch scén.

CalmOceanShip ThunderOceanShip

16.10.2019

Vytvorenie modelu lode podľa predlohy.

ShipPhoto ClayShip

30.09.2019

Zverejnenie story board.

24.09.2019

Spustenie stránky.

Počet zobrazení stránky: 171