STRÁNKA BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Názov práce: Webová aplikácia pre online vzdelávanie zrakovo postihnutých žiakov ZŠ

Študent

  • Meno: Martin Krišťák
  • Študijný program: Aplikovaná informatika
  • Študijný odbor: Informatika

Školiteľ

  • Meno: PaedDr. Roman Hrušecký PhD.
  • Katedra: FMFI.KDMFI - Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky
  • Vedúci katedry: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Anotácia

Od marca 2020, keď sme všetci boli nútení vzdelávať sa iba z domu, sme hľadali softvér pre čo najpohodlnejšiu prácu medzi učiteľmi a žiakmi. Väčšina škôl začala používať už existujúci softvér. Tieto programy sú vinikajúcou náhradou prezenčného vyučovania. Majú však množstvo funkcionality, ktorá môže byť pre hendikepovaných metúca. Mojim cielom je vytvoriť systém na vypracovávanie domácich úloh pre nevidiacich žiakov základnej školy tak, aby bolo prostredie čo najjednoduhšie ovládatelné a iba s funkcionalitou, ktorú takéto deti budú potrebovať a budú schopné sa rýchlo naučiť s aplikáciou pracovať.

Ciel práce

Cieľom práce je vytvoriť webové prostredie pre zrakovo postihnutých žiakov ZŠ a ich učiteľov. V tomto prostredí bude možné zdieľať študijné materiály, zadávať a odovzdávať úlohy, online komunikovať medzi účastníkmi. Úlohy budú žiaci vypracovávať a odovzdávať priamo cez prostredie. Prípadne bude možnosť zadanie si stiahnuť, offline vypracovať a potom odovzdať. Učiteľ bude okrem hodnotenia úloh mať možnosť ich aj komentovať a to aj konkrétne časti úlohy. Prostredie musí byť prístupné pre používateľov so zrakovým postihnutím. To znamená, že musí spolupracovať so zväčšovacím softvérom a čítačom obrazovky, a to na počítačoch, v tabletoch aj smartfónoch.

Plán práce

Zdroje

Východisková kapitola

Stiahnuť (PDF, 635 KB)

Prototyp aplikácie

Stiahnuť (ZIP, 38 MB)

Ukážka aplikácie

Stiahnuť (PPTX, 105 MB)

Prezentácia aplikácie

Stiahnuť (PPTX, 1,65 MB)

Prezentácia - prototyp

Stiahnuť (PPTX, 1,65 MB)

Denník práce (letný semester)