Bakalárska práca

Použitie hlbokého učenia na personifikáciu avatara

Using Deep Learning to Personify an Avatar

Anotácia

Implementačná práca v oblasti počítačových hier s presahom do oblasti hlbokého učenia. Zaoberá sa modelovaním hlavy avatara. Cieľom je dať avatarovi v 3D hre podobu jej hráča. K tomu je možné využiť model hlbokého učenia, ktorý z fotky tváre – ktorú môže získať napríklad kamerou – vyrobí jej 3D podobu. Práca vychádza z existujúceho projektu v oblasti hlbokého učenia (VRN) a aplikuje jeho výsledky pre potreby počítačových hier.

Cieľ

Cieľom práce je vyvinúť ukážku personifikácie avatara na automatickú (hráč sa dostane do záberu kamery) či poloautomatickú (hráč dodá svoju fotku) personifikáciu avatara. Na to je potrebné naštudovať možnosti manipulácie s tvarom, textúrou a tzv. kosťami tvárovej časti hlavy zo skriptov v C# v hernom prostredí Unity a na základe nich implementovať jednoduchú hru, v ktorej má avatar tvár hráča.

Školiteľ

RNDr. Andrej Lúčny, PhD.