Kontakty [daVinci]

Kontakty

Kontaktné osoby

Mgr. Miroslav Wagner, I-22
  • učebne H3, H6, F1-248
  • problematika: Novell NetWare servre (cluster davinci) a windows desktop počítačov vo verejných učebniach, používateľské kontá (okrem zmeny hesla)
RNDr. Jaroslav Janáček, M-253
  • učebňa M-217
  • problematika: linux desktop počítačov vo verejných učebniach
RNDr. Tibor Ženiš PhD., F1-373
  • problematika: študentský server Linux (cluster davinci), mailing listy, elektronické zápisy na skúšky
Mgr. Matej Zagiba, F1-115
  • problematika: študentský server Linux (cluster davinci), používateľské kontá (okrem zmeny hesla)
fakultný správca prístupových hesiel
ostatné IT služby (WiFi, ...)

Otázky, problémy, námety

Otázky, problémy a námety posielajte na adresu: admin@st.fmph.uniba.sk


contacts.txt · Posledná úprava: 2013/09/07 14:23 (externá úprava)