Denník

14.02.2022 - 21.02.2022

Dokončenie administrácie, prepísaná teoretická časť podľa pripomienok daných školiteľkou.

21.02.2022 - 28.02.2022

Pridanie karty editor do možností medzi navigačný panel, a následná implementácia. Pridanie session cookie do prihlasovania.

28.02.2022 - 07.03.2022

Pridanie editora otázok a odpovedí pre učiteľa.

07.03.2022 - 14.03.2022

Pre interaktívnosť vytvárania testu, pridanie checkboxov, časové osy so zadaním intervalu od do.

14.03.2022 - 21.03.2022

Zmena pri registrovaní žiakov zo strany učiteľa, na hromadnú registráciu kvôli zjednodušeniu.

21.03.2022 - 28.03.2022

Generovanie hesla pri registrácii.

28.03.2022 - 04.04.2022

Dokončenie pridávania testov, processing a odosielanie informácií správnyvh odpovedí pri spracovaní testu.