Študentský cluster daVinci [daVinci]

Študentský cluster daVinci

Nezabudnite si prečítať odpovede na často kladené otázky (tzv. FAQ) a pozrieť si podrobné návody.

Základné informácie

O čo ide ...

Študentský cluster je súbor rôznych serverov využívajúci vlastnosti operačného systému Debian GNU/Linux, vďaka ktorému je možné využívať jeden prístupový účet k službám z rôznych klientskych staníc (koncových počítačov). Tento cluster slúži všetkým študentom FMFI pre prístup k vlastnej web stránke, úložisku vlastných súborov, prístupu k počítačom a potrebným aplikáciam vo verejných fakultných počítačových miestnostiach.

Prístup k počítačom

K dispozícii sú tzv. verejné počítačové miestnosti v pavilóne informatiky I (H3, H6), v pavilóne matematiky M (M-217, M-208), v pavilóne fyziky F1 (F1-248) a F2 (F2-128 známa ako T3). Do týchto miestností má prístup každý študent na základe preukazu študenta (ISIC). V čase keď v nich prebieha výučba je prístup obmedzený podľa pokynov vyučujúceho. Pre používanie počítačov je potrebné konto na študentskom serveri - prihlasovacie meno (login) a heslo. Pre prihlásenie používajte rovnaký login a heslo ako máte do systému AIS2. V prípade zabudnutia prihlasovacieho mena ho môžete na základe svojho ISIC preukazu zistiť na stránkach CDO, tam uvedené heslo platí len pre prístup k WiFi sieti (pozri nižšie). V prípade zabudnutého hesla vám môže nastaviť nové heslo príslušný fakultný správca hesiel podľa vašej fakulty. Pri ostatných komplikáciách s kontom je potrebné kontaktovať správcu. Najvhodnejšiu osobu na riešenie problémov nájdete v kontatoch. Nezabudnite si taktiež všímať informácie zavesené na vstupe do miestností.

  • prihlasovacie meno (login) získate na stránkach CDO - na stránke uvedené heslo slúži len pre WiFi (pozri nižšie)
  • prihlasovacie meno a heslo používajte rovnaké ako pre systém AIS2
  • heslá sa dajú zmeniť na stránkach zmena hesla, POZOR heslo je nutné pravidelne meniť a to minimálne raz za pol roka!!!
  • mailové adresy majú tvar login@uniba.sk
  • maily sa dajú čítať cez: IMAP4s, POP3s a HTTPS ( Office365 )

Prístup s vlastným počítačom (WiFi)

V priestoroch fakulty je dostupná bezdrôtová WiFi sieť. Dostupnosť WiFi siete je vo verejných počítačových učebniach (i-H3, i-H6, M-208, M-217, F1-248, F2-128), veľkých posluchárňach (A, B, C, F1 a F2), „akváriách“ M-I až M-XII, väčšine najčastejšie používaných učebniach/posluchárňach a v ich okolí, niektorých častiach fakultných chodieb, v priestoroch na stretávanie a voľný čas s lavičkami, kreslami a pod., vstupných vestibuloch fakulty, priestoroch fakultnej knižnice a podobne. Dostupnosť tejto WiFi siete je aj na väčšine fakúlt.

Aktuálne informácie o WiFi, pokrytí, nastavení a podobne nájdete na fakultných a univerzitných stránkach. Okrem pokrytia je výhodou lepší prístup k fakultným serverom a zdrojom. Prihlasovacie meno je rovnaké ako váš email login@uniba.sk a heslo môžete zistiť pomocou svojho univerzitného preukazu alebo na základe svojho prihasovacieho mena a hesla do AIS. Pozor, toto heslo sa nemení pri zmene hesla do AISu a počítačov v učebniach!!!

Na túto stránku sa neprihlasuje

Na týcho stránkach nie je nič, pre čo by sa študenti museli prihlasovať. Ak sa chcete prihlásiť na server daVinci, použite protokol ssh viď návod. Tlačítko „Prihlásiť sa“ je pre administrátorov.


start.txt · Posledná úprava: 2019/09/09 15:10 od DokuWiki Administrator