Počítačové učebne [daVinci]

Počítačové učebne

Prístup k počítačom

K dispozícii sú tzv. verejné počítačové miestnosti v pavilóne informatiky I (H3, H6), v pavilóne matematiky M (M-217, M-208), v pavilóne fyziky F1 (F1-248) a pavilóne fyziky F2 (F2-128 (T3)). Do týchto miestností má prístup každý študent, vyučujúci a zamestnanec FMFI UK. Zámok dverí sa uvoľní priložením preukazu na čítačku pri dverách - preukazu študenta (ISIC), učiteľa (ITIC) alebo zamestnanca. V čase keď v učebniach prebieha výučba je prístup obmedzený podľa pokynov vyučujúceho (nerušte prebiehajúcu výučbu). Pre používanie počítačov je potrebné konto na študentskom serveri. Pre prihlásenie používajte rovnaký login a heslo ako máte do systému AIS2. Nezabudnite si taktiež všímať informácie zavesené na vstupe do miestností.

Vybavenie učebne

Počítačové učebne sú vybavené počítačmi a projektorom. Pre notebooky je dostupné WiFi pripojenie. Počítače sú prostredníctvom multiboot vybavené operačným systémom (OS) Microsoft Windows 7 Enterprise a Debian Linux. Ďalší softvér v OS je nainštalovaný podľa aktuálnych požiadaviek vyučujúcich pre daný školský rok.


info/ucebne.txt · Posledná úprava: 2018/06/21 13:37 od DokuWiki Administrator