Bakalárska práca

PDF Zadanie AIS - stiahnuť

Názov - Edukačná aplikácia na precvičovanie slovnej zásoby
Education application for vocabulary traning

Školiteľ - RNDr. Marek Nagy, PhD.

Cieľ - Vytvoriť interaktívnu webovú aplikáciu pomocou JavaScript, HTML5 a node.js servera. Jadrom bude databáza a jej administrácia, ktorá bude obsahovať materiál k jednotlivým mikrokurzom. Pre užívatela bude výučbový materiál sprístupnený vo viacerých režimoch. Bude realizované prezentovanie slovnej zásoby a niekoľko mikroaktivít na precvičovanie. Ako užívatelia sú predpokladané deti veku 6 - 10 rokov

Anotácia - Využitie mikrolearningu sa stáva velmi populárnym hlavne v oblasti nácviku slovnej zásoby. Či už ide o materinský jazyk alebo cudzí jazyk. Pomocou počítaca pripojeného na internet je mikrolearning dostupný v každej chvíli a tak efektívne pomáha pri nácviku.

Časový plán

Zdroje

Zdroje.pptx

Denník práce

Grafikcé ukážky

Plán a postup práce - stiahnuť

Východisková kapitola - stiahnuť

Demoverzia bakalarky - stiahnuť

Demoverzia README - stiahnuť

Aktuálny stav bakalárskej práce - pdf stiahnuť

Prezentacia Obhajoba pptx

Prezentacia Obhajoba pdf

video Obhajoba