Modul registrácie a prihlasovania webovej aplikácie

Autor : Frederik Kohar
Kontakt : koharfrederik@gmail.com
Vedúci a školiteľ : RNDr.Marek Nagy, Phd.

Anotácia:

Webové aplikácie štandardne využívajú autentifikáciu užívateľov, na základe ktorej sprístupňujú ďalší obsah a funkcionalitu. Bežný prístup je formou mena a hesla. Pre deti, ktoré majú ešte problém s čítaním, je táto forma náročná. Preto treba uprednostniť komunikáciu prostredníctvom obrázkov. Zaujímavým rozšírením overenia je aj hlasová biometria. Webové aplikácie s veľkým množstvom užívateľov, ako sú napríklad školské portály, vyžadujú ich efektívny manažment. Kľúčovým prvkom je hlavne registrácia, ktorá by mala využiť aspoň jeden spoľahlivý prvok ako napríklad overenie cez email. Prípadne sa spoľahnúť na externé služby prihlasovania, ktorým sa dôveruje.

Cieľ

Vytvoriť modul v základnom Javascipt kóde s prepojením na node.js a socket.io knižnicu. Modul bude obhospodarovať lokálnu databázu všetkých užívateľov portálu. Bude realizovať overovanie klasickou formou (meno+heslo), grafickou formou pre deti a overovanie cez externé služby (univerzitné prihlasovanie, google, facebook,...). Doplnkové overenie bude experimentálne cez hlasovú biometriu. Modul bude poskytovať aj lokálnu registráciu potvrdzovanú emailom.

Súbory na stiahnutie

Zdroje

Texty

Prezentácie

Zimny semester

Denník LS:

15.2 - Práca na lokálnom prihlásení
22.2 - Pokračovanie práce na lokálnom prihlásení
1.3 - Prerobenie databázy do Sequelize.js
8.3 - Refaktorizácia kódu
15.3 - Začiatok implementácie QR kódu
22.3 - Pokračovanie v implementácii QR kódu a zapracovanie požiadaviek školiteľa
29.3 - Dokončovacie práce na QR kóde a príprava na implementáciu hlasu
5.4 - Riešenie implementácie Hlasu, rozhodnutie medzi webWorkerom a AnalyzerNode
12.4 - Po konzultácií so školiteľom implementácia AnalyzerNodeu
19.4 - Po úspešnej implementácií AnalyzerNodeu sme pokračovali v implementácií vykreslenia Hlasu do spectrogramu
- písanie návrhu - databázový model
26.4 - Oprava chýb a nezrovnalosí v kóde
- písanie implementácie - Facebook a Google
3.5 - Implementácia pridávacej metódy do aplikácie
- písanie implementácie - Lokálna
10.5 - Refaktorizácia kódu
- písanie implementácie - QR kód a Hlas
17.5 - zmena implementácie z prvých 300 prvkov na prvých 5000Hz
- písanie úvod.
24.5 - Refaktrorizácia a finálna úprava - oprava chýb v práci

Video zo zimného semestra