Vitajte na stránke predmetu  "Základy elektroniky"!

prednášajúci: doc. RNDr. František Kundracik, CSc.

Predmet je určený pre poslucháčov, ktorí sa doteraz s praktickou elektronikou nestretli. Jeho cieľom je vysvetliť základné princípy, na ktorých elektronika funguje a naučiť sa stavať a odlaďovať jednoduché elektronické obvody. Na tejto stránke nájdete záznamy prednášok. Okrem prednášok má predmet aj praktické cvičenia. Predmet končí predvedením svojho záverečného projektu.

Videozáznamy prednášok (sú nahrávané naživo bez opráv, prosím o pochopenie prípadných chýb a nepresností):

Trochu histórie elektroniky 1 - telefón, počiatky bezdrôtového prenosu
Trochu histórie elektroniky 2 - počiatky bezdrôtového prenosu (pokračovanie), amplitúdová, frekvenčná a fázová modulácia
Polovodiče 1 - dopovaný a nedopovaný polovodič, PN-priechod, polovodičová dióda, návrh pracovného rezistora k LED
Polovodiče 2 - bipolárny tranzistor, MOS-FET tranzistor, zapojenie so spoločným emitorom, jednoduché logické obvody s tranzistorom
Číslicové obvody 1 - obvod 7400, RS klopný obvod, D-klopný obvod, delička dvoma
Číslicové obvody 2 - čítač, obvod 7493, nastavenie maximálnej hodnoty čítača, D/A a A/D prevodníky, obvod 555
Číslicové obvody 3 - monostabilný a astabilný obvod s 555, mikroprocesorové systémy Arduino a Rapsbery PI (úvod), systém Arduino
Číslicové obvody 4 - mikroprocesorový systém Arduino, jeho programovanie, ukážkové zapojenie a program (fotorezistor), monitor a plotter sériového portu, lineárne obvody (úvod), od 1:40 "zmrznuté"
Lineárne obvody 1 - tranzistor v zapojení so spoločným emitorom, pracovný bod, úloha oddeľovacích kondenzátorov
Lineárne obvody 2 - zosilnenie tranzistora v zapojení so spoločným emitorom, princípy eleiminácie oddeľovacích kondenzátorov, operačný zosilňovač, invertujúci, neinvertujúci, súčtový a rozdielový zosilňovač s OZ
Lineárne obvody 3 - logaritmický a exponenciálny zosilňovač, analógová násobička a delička, hotové moduly zosilňovačov, metóda uzlových potenciálov, frekvenčné filtre, Wienov delič, dvojité T (úvod)
Lineárne obvody 4 - dvojité T (dokončenie), premostené T, výpočet obvodov s OZ metódou uzlových potenciálov (nedokončené), Nyiquistova teória stability, sínusový generátor s Wienovým deličom, metódy stabilizácie amplitúdy
Lineárne obvody 5, Napájacie zdroje 1 - výpočet obvodov s OZ metódou uzlových potenciálov (dokončenie), jednocestný a dvojcestný usmerňovač, Grätzov mostík, trojbodový stabilizátor, obvod 7805 a príbuzné, stabilizátory so spätnou väzbou, obvod 723 a nastavovanie stabilizovaného napätia
Napájacie zdroje 2 - prúdová ochrana stabilizátora so spätnou väzbou, pulzné napäjacie zdroje, step-down a step-up meniče, hotové moduly lineárnych a pulzných stabilizátorov

Návrh dosiek plošných spojov programom KiCAD (videoprednášky Daniela Mancu)

Prvá časť - inštalácia, prehľad vlastností, kreslenie schémy, vlastné symboly
Druhá časť - umiestnenie súčiastok na DPS, kreslenie spojov, výstup pre fotoplotter a vŕtací predpis, inverzia DPS pre frézku
Výroba dosiek plošných spojov CNC frézkou - ilustračné video

Projekty absolventov tohoto predmetu:

Školský rok 2022/2023:
Zvlhčovací box na cigary (Neogrády Michal) a video a program
Expression pedál na organ (Blunár Tadeáš) a video a program
Automatický ventilátor (Kopčová Veronika) - riadený teplotou okolia
Ladička na gitaru (Vrablec Richard) a video
Prepínací systém (Simic Helena) - pre automatizované meranie odporu metódou van der Pauwa
DJ pult (Tatai Bálint) a video
Hra "Simon says" (Viciaň Jánt) a video

Školský rok 2021/2022:
Tri projekty s ultrazvukovým senzorom (Achbergerová Barbora)
Miešanie farieb (Mikulicová Sára) a video - Miešanie farieb s RGB LED a Arduinom
Parkovací senzor (Kaňák Peter) a video - s ultrazvukovým senzorom a pasívnym buzzerom na báze Arduina
Alarm (Rečlo Martin) a video - s ultrazvukovým senzorom a pasívnym buzzerom s Arduinom
Termostat (Roubíček Jakub) a video a kód - s termistorom a LCD displejom, na báze Arduina
Model železničných návestí (Hluško Jakub)
Detektor dymu, plynu a alkoholu so senzorom MQ 2 a video (Pokorný Daniel)
Teplomer s vlhkomerom so senzorom DHT11 (Khylenko Anna)

Školský rok 2020/2021:
Automatické prikrmovanie (Srogoň Jozef) a video - systém automatického prikrmovania obyvateľov akvária na báze Arduina
Automatické zalievanie (Tóth Peter) a video - systém automatického zalievania črepníkovej kvetiny na báze Arduina
Displej k elektrobicyklu (Drgoňa Gabriel) a video1 a video2 a program - na báze Arduina
Detekcia priblíženia (Sisik Viktor) a video1 a video2 - na báze Arduina s ultrazvukovým senzorom, komunikácia s PC a kreslenie grafu cez Python
Morseova abeceda (Gocník Marek) a program1 a program2 - enkodér a dekodér na báze Arduina
Kontrola dobíjania akumulátora (Lászlová Daniela) a video - kontrolný obvod pre motocykel s OZ
Snake (Maslik Jakub) a video - retro-hra s maticovým LED-displejom na báze Arduina
Spektrálny analyzátor hudby (Randiak Samuel) a video a program - na báze Arduina, FFT, maticový LED displej
Dekodér čísel (Čavoj Samuel) - z dvojkovej do desiatkovej sústavy, zobrazenie na displeji zo 7-segmentových LED
Ovládanie hlasitosti gestami ruky (Olbert Ľubomír) a video1 a video2 a program - pomocou ultrazvukového senzoru vzdialenosti a IR diódy, na báze Arduina
Bezkontaktná kreditná karta a model obchodu (Novota Matej) a video a program - využitie na dobíjanie kreditu, platby v modelovom obchode, ..., na báze Arduina
Piškvorky (Kiss Lukáš) a video a program - 3x3, s umelou inteligenciou, na báze Arduina
Detektor dymu a plynu (Bobok Daniel) a video a program - so senzorom MQ2 a Arduinom
Teplomer (Shulga Andrey) - so senzorom LM35 a Arduinom
Teslova cievka (Glavo Otto) a video1 a video2 - samokmitajúca, s tranzistorom
Persistence of vision display (Priner Ján) a video - s rotujúcim riadkom LED, na báze Arduina
Aktívne chladenie (Pastierovič Filip) a video a program - s termistorom a ventilátorom, na báze Arduina

Školský rok 2019/2020:
V tomto školskom roku sa prednáška nekonala.

Školský rok 2018/2019:
Laserová závora (Bilý Ondrej) - s laserovým ukazovadlom, fotorezistorom a s 555
Digitálna hracia kocka (Dohnalová Adriana) - s 555 a 4017
Senzor pohybu (Jankovič Radoslav) - na báze Raspberry PI
Merač frekvencie (Kerdík Adam) - na báze Arduina, generátor s 555
Skúšačka batérií (Kutka Martin) - s OZ a LED
Elektrický klavír (Maťas Emanuel) - s 555
Detektor dažďa (Mišt Jozef) - s tranzistormi a 555
Detektor hladiny vody (Mráz Ondrej) - s 555
Digitálna hracia kocka (Patrnčiak Michal) - s 555
Svetlom riadený generátor (Pavle Marek) - s fotorezistorom a s 555
Alarm (Polačková Magdaléna) - s 555
Rôzne zapojenia (Šroba Viktor) - s Arduinom
Semafór (Stachová Barbora) a video - s Arduinom aj bez neho
Krokový motor (Turinčinová Veronika) - ovládanie krokového motora Arduinom
Senzor otvorenia dverí (Uhliarik Andrej) - s 555
Hracia kocka (Viskupová Katarína) - s Arduinom

Školský rok 2017/2018:
Digitálna hracia kocka (Adam Sitarčík) a video - s 555 a 4017
Metronóm (Daniel Suchý) a video - s 555
Digitálna hracia kocka (Eliška Eckertová) a video - s 555 a 4017
Alarm (Híveš Zdenko) - s 555
Metronóm (Jakub Dolniak) a video - s 555
SID monitor (Juraj Kazimír) - detekcia náhlych ionosférických porúch na báze OZ
Chladničkový alarm (Juraj Kazimír) a video - signalizácia zabudnutých otvorených dverí chladničky s 555
Magnetická levitácia (Ľubomír Holka) - s Hallovou sondou a IRFZ44n
Palubný počítač a MM centrum do auta (Martin Baránek) - na báze Raspberry PI, hotový výrobok
Detektor lži (Michal Pecz) - na báze tranzistorov
Semafór (Miloš Doktor) - k vláčiku, hotový výrobok
DC-DC menič (Peter Jevčák) - step-up menič s 555
Akustický spínač (Struhár Milan) a video - spínač ovládaný tlesknutím

Školský rok 2016/2017:
PWM regulátor (Baláž Martin) a video - a ukážka na modeli guľového mlynčeka
PWM regulátor (Beňovič Erik) a video 1 a video 2 - s 555
Aktívne chladenie (Broniš Adam) - s ventilátorom, na báze Arduina
Siréna (Brunová Alica) a video - s 555
Monostabilný klopný obvod (Ďurian Ján) a video - s 555, spúšťaný fotodiódou
Retro ping-pong (Hrdá Jana) a video a program - na báze Arduina, s maticou LED
Siréna (Jakubčín Daniel) a video - s 555
Teplomer (Kozák Tomáš) - na báze ATmega32 a senzora LM35
Alarm (Kvasniak Jakub) - spúšťaný svetlom, s 555
Alkohol tester (Lietavec Jakub) - so senzorom MQ3 a stĺpcom LED
Opto-závora (Marcell Filip) - s 555 a 567, dosah 2-3m
Generátor náhodných čísel (Max Karel) - s ATmega8a
Elektronická hracia kocka (Michalec Filip) - s PIC a guličkovým spínačom (pohrkanie), hotový výrobok
Odpudzovač komárov (Račková Diana) - s 555
Elektronický klavír (Šiskovská Mária) - s 555 a optickými klávesmi
Detektor vody a vlhkosti pôdy (Šrobár Samuel) a video 1 a video 2 - s 555
Kryoteplomer (Tomašec Samuel) - s termistorom RuO2 a riadený Arduinom
Časové relé (Töröková Simona) - s 555
Detektor pohybu (Valentová Gabriela) a video - elektrostatický, s kaskádou tranzistorov

Školský rok 2015/2016:
Merač osvetlenia (Bačinská Irena) - s fotodiódou a OZ
FM vysielač (Benčíková Diana) - s tranzistormi
Nočná LED lampička (Brunová Alica) - s automatickým zapnutím
Počítadlo (Čechvala Patrik) a video - s prerušením IČ lúča
Spínač (Eckerová Barbora) a video - reagujúci na tlesknutie
Alarm (Eckertová Terézia) - na svetlo s 555 a fotorezistorom
Teslov transformátor (Fiantok Tomáš) - samokmitajúci, s tranzistorovým budením
Stabilizátor napätia (Held Vladimír) - so 723 (hotový výrobok)
Miniatúrny Teslov transformátor (Holub Lukáš) - samokmitajúci, s tranzistorovým budením
Alarm (Hudec Tomáš) a video - na stlačenie spínača
FM prijímač (Ivanecká Veronika)
Elektronický kanárik (Hudec Tomáš) a audio
Krokový motor (Kreheľová Júlia a Zsilinská Lucia) - pre riadenie okien skleníka
Riadenie autíčka (Lampášová Denisa)
Korekčný predzosilňovač (Majerová Katarína) - s operačnými zosilňovačmi
Tester vodivého spojenia (Mázik Lacika) - s 555
Indikátor vhodnej teploty (Fridrich Egyenes - Pörsök) - s OZ
Indikátor prítomnosti osôb (Rynik Marián) - elektrostatický, s kaskádou tranzistorov
Eqalizér (Senderák Jakub) - jednokanálový
Šachové hodiny (Smolík Milan) - s 555 a čítačmi
Elektronický klavír (Valentová Gabriela) a video - s 555

Školský rok 2014/2015:
Binárne hodiny (Bacskai Július) a schéma - s binárne kódovanými číslicami
Alarm (Fekiačová Patrícia) - s fotorezistorom
Elektronické bicie (Ficková Klára) a video- s tvarovaním pulzu a nastavovaním rytmu a tempa
Nabíjačka (Gabčo Michal) - olovených akumulátorov s UC3906 (kompletný výrobok)
Siréna (Chovanec Jozef) - s 555, OZ a reproduktorom
Napájací systém (Jurík Richard) - pre batériové napájanie robota
Alarm (Letkovský Adam) - s časovým oneskorením
Stopky (Pospíšilová Eva) - s tikaním
Robot (Slemenská Alexandra) - reagujúci na svetlo
Počítadlo predmetov (Drengubiak Martin & Sandtner Stanislav) - s optickou závorou
Termostat (Malásková Michaela) a video - s operačnými zosilňovačmi

Školský rok 2013/2014:
Detektor EM žiarenia (Antalík Jakub) a video - detektor žiarenia mobilu so Shottkyho diódou
Indikátor hlasitosti (Badáňová Dominika) a video - a tranzistormi a LED
Jednoduchý organ (Beneš Vladimír) a video - s obvodom 555
Meranie rýchlosti (Bodík Michal) - s optickými závorami
Blikač (Cimerman Michal) a video - s čítačom a s viacerými LED
Generátor "náhody" (Dufalová Alžbeta) - simulátor hodu mincou s 555
Stopky (Faltan Michal) - s čítačmi a obvodmi 555
Ruleta (Gavalec Norbert) - s s obvodmi 555 a 4017 (vrátane postupného spomaľovania "kolesa")
Pentatonický klavír (Hložan Martin) - s s obvodom 555
Basový predzosilňovač (Hutár Peter) - k slúchadlám
Gitarový overdrive (Kačala Ivan) a audio - s operačnými zosilňovačmi
Počítadlo objektov (Patrícia Kureková a Martin Šugár) - s fototranzistorom a čítačom
Gitarový overdrive (Ledecký Boris) - s tranzistorom a diódovým limiterom
DC stmievač LED (Matúš Peter) - s operačným zosilňovačom
Siréna (Matúška Lukáš) - s obvodom 555
Ultrazvukový detektor prekážky (Maxa Jakub) - s mikroprocesorom ATMEGA16
Automatický spínač osvetlenia (Miškovičová Júlia) - s fototranzistorom
Siréna (Molnár Matej) - s operačnými zosilňovačmi
Generátor (Omasta Samuel) - sínusu a kosínusu s operačnými zosilňovačmi
Hracia kocka (Polakovič Tomáš) a video - s obvodom 555 a čítačom do 6
Tester (Puha Emil) - vodivého spojenia s 555
Detektor tmy (Sareny Matej) - s fotorezistorom, tranzistormi a obvodom 555
Aktívny reproduktor (Seman Adam) - do vrecka, s operačným zosilňovačom
Semafór a nabíjací obvod (Stano Ľubomír) - semafór k vláčiku, nabíjanie k veternej turbíne
Počítadlo (Tomeková Juliana) - kmitov kyvadla
Rainbow LED (Valkovič Daniel) - RGB LED striedajúce farby (s 555 a čítačom)
Magnetoterapia (Zemanovič Andrejl) - generátor pulzného mg. poľa s lavínovým generátorom

Školský rok 2012/2013:
Kapacitný senzor (Bogár Ján) - a pokus o digitálnu verziu nástroja theremin
Teplomer (Cocuľová Zuzana) - analógový, s digitálnym voltmetrom
Stopky a video (Dubovský Michal) - meranie doby prerušenia svetelného lúča
Alarm (Ďurian Michal) - proti krádeži bicykla
Generátor náhodných čísel (Hašík Juraj) - so zdrojom fyzikálneho šumu, Arduino
Siréna (Hutka Miroslav)- s obvodmi 555
Alarm a video (Chudoba Vladimír) - na vibrácie
Detektor kovov (Kiaba Michal) - záznejový
Blikač (Kloss Martin) - policajný, so svietiacimi LED plochami
Dotykový spínač (Kmeť Libor) - reaguje na dotyk, s obvodom 555
Rýchle prsty (Kontúľ Ivan) - hra pre dvoch na rýchlosť reflexov
Časovač a video (Kováč Ján)- s obvodom 555
Nahrávač čísel (Macko Miroslav) - zavedenie binárnych čísel do LED segmentoviek
Hracia "kocka" a video (Majerský Oliver) - so 7-segmentovkou
Vysielač a prijímač (Michlík Filip) - Morseovej abaecedy
Klavír a video (Mosat Pavol)- s obvodom 555
Teplotný alarm a video (Nechaj Pavol) - s termistorom a obvodmi 555
Aktívne chladenie a video (Sámel Matúš) - s termistorom a ventilátorom
Regulátor pece a schéma (Šichman Peter) - s mikroprocesorom PIC
Binárne hodiny a schéma (Šiškovič Joachim)
Detektor svetla a tmy< (Stančiaková Katarína)
Ladička a video (Štyráková Kamila)
Regulátor hlasitosti a video (Šuník Martin) - zosilňovač s fotorezistormi riadený svetlom (silou signálu)
Metronóm (Tonhauzerová Diana) - obvodom 555
Riadenie synchrónnych motorov (Tóth Ondrej) - s obvodom TB6588FG
na prerušenie svetla s obvodom 555

Školský rok 2011/2012:
FM vysielač (Dechtár Igor) - audiosignálu zo zariadení ako MP3 prehrávač
Počítadlo (Dujčíková Lenka) - predmetov s prerušovaním svetla
Logická sonda (Dvoranová Mária) - s obvodmom 7400
Magnetometer (Hrabčák Peter) - poľa Zeme s cievkou a integrátorom
Indikátor vybudenia (Jančínová Hana) - s obvodom LM3915
Hracia skrinka a video (Jaura Ondrej)- programovateľná, s obvodmi 555 a s analógovými prepínačmi
Reprobedňa (Kamas Dušan) - postavená podľa návodu
Aktívne chladenie (Klimo Jozef) - napríklad k notebooku
Stroboskop a video (Krajči Andrej) - s vysokosvietivými LED
Alarm (Margočová Zuzana) - na prerušenie svetla s akustickou indikáciou
Alarm (Melo Matej) - na prerušenie IČ lúča s akustickou indikáciou
Indikátor intenzity zvuku a video (Moravčík Michal)- s mikrofónom a operačným zosilňovačom a komparátormi
Sčítačka (Nádaždy Peter) - dvoch 3-bitových čísel s prenosom
Spínač a video (Pokoracki Peter) - svetla tlesknutím
Blikač a video (Pribula Marek) - na model železnice
LunaMod a video (Smieško Juraj)- generátor zvukov založený na ATiny45
Binárne hodiny (Sternműller Adrián) - netradičné hodiny
Detektor kovov (Stripajová Svetlana) - záznejový
Alarm (Urban Robert) - na prerušenie svetla a aj na hluk

Školský rok 2010/2011:
Zvuková karta a softvér (Baco Ladislav) - jednoduchá zvuková karta do LPT-portu s R-2R prevodníkom
Čelová lampa a video (Čechvala Peter)- čelovka s blikaním
Siréna (Čurilla Ľubomír) - s obvodmi 555
Blikajúca šípka (Havrila Karol) - modul dynamicky blikajúcej šípky
Siréna (Herman František) - s blikajúcim majákom
Klavír a video (Hubinský Andrej)- jednooktávový nástroj s obvodom 555
Alarm (Krško Ondrej) - s optickou závorou
Ohmmeter (Lichvanová Zuzana) - ohmmeter s akustickou indikáciou odporu
Časovač (Moravský Mojmír) - s LED indikáciou
Blikač (Nagy Ervin) - s relé
Indikátor poklesu hladiny a video (Pánik Ján) - s obvodmi 555
Stroboskop a video (Pleva Marek) - výkonný, s výbojkou
Minútky (Prušák Michal) - kuchynské minútk s obvodmi 555
Odpudzovač komárov  a video1 a video2 (Ribar Anita)
Plynulé rozsvietenie (Sečianska Katarína)- LED integrátorom
Elektronická ladička (Singer Miroslav) - na jednu frekvenciu
Semafór a video (Takács Michal) - s multiplexormi
Tichý alarm (Torma Alexander) - na prerušenie svetla s LED indikáciou
Indikátor (Trenčan Jozef) - tlesknutia
Optický prenos (Turňa Maroš) - digitálneho signálu
Alarm a video (Zeman Jakub) - na stlačenie spínača
Zavlažovanie  (Zigo Juraj) - v pravidelných intervaloch, s čerpadlom

Školský rok 2009/2010:
Alarm (Andel Boris)- alarm s fotodetektorom
Tester (Bagljas Miroslav)- tester funčnosti obvodu 555
Alarm (Bogar Ondrej)- stroboskop (foto)
Servosystém (Fuseková Zuzana)- Model systému na natáčanie kolektorov za Slnkom
Magnetický záves (Hovorka Juraj)- naozaj bezkontaktne visí :-) (video)
Detektor lži (Hulík Jakub)- na princípe detekcie zmeny odporu kože
Počítadlo (Janíková Karolína)- s optickou závorou
Detektor svetelných impulzov (Klocová Monika)- aj s videom
PWM (Lacko Michal)- regulácia šírkovou moduláciou
Infračervený detektor vzdialenosti (Moravský Ladislav)- na základe jasu osvetľovaného objektu
Detektor pohybu (Plazák Lukáš)- na princípe indukovania elektrostatického náboja
EKG (Považan Michal)- jednoduché testovacie zariadenie
Aritmetický modul (Pracko Milan)- jednoduchá číslicové sčítačka
Rozsvecovanie svetla tlesknutím (Rehák Matúš)- mikrofón a 555
DC/DC menič (Sobota Robert)- z 5 V na 15 V
Oneskorovacie relé (Šubjaková Veronika)- princíp oneskoreného pripnutia záťaže
Regulátor ventilátora (Švantner Matej)- na základe merania teploty chladiča, núdzové vypnutie
Aktívne chladenie (Tučeková Zlata)- regulátor, aj s videom
Detektor kovov (Žemlička Martin)- na princípe rozváženia vybalancovaných indukčností, video

Školský rok 2008/2009:
Detektor kovov (Hergelová Beata) a video - detektor na princípe odladenia generátora
DI BOX (Ján Hreha) - symetrizátor signálu pre akustické zariadenia
Vyhľadávač živých drôtov v stene (Jakub Imriška) - hľadač rozvodov 230V pod omietkou
Alarm (Jana Klaudíniová) a video - alarm na princípe preručenia svetelného zväzku
Hudobný syntetizátor  (Monika Mazánová) - syntetizátor na báze 555
Detektor kovov (Veronika Medvecká) a video - detektor na princípe odladenia generátora
Siréna (Jozef Šíc) - siréna na báze 2x555
Metronóm (Pavol Stajanča) - jednoduchý metronóm s 2x555
Indikátor teploty (Michal Vali) - indikátor zmeny teploty s diódovým senzorom
Stĺpcový indikátor signálu (Iveta Pavlova) - stĺpcový LED indikátor akustického signálu
PWM (Marcela Hrdá) - pulzno-šírkový modulátor akustického signálu

Školský rok 2007/2008:
Generátor funkcií (Adriana Niklová) - profesionálny generátor na báze programovateĺnej pamäte a D/A prevodníka
Časovač (Martin Truchlý) - jednoduchý časovač s 555
Detekcia prerušenia IČ zväzku (Michal Rehorčík) - jednoduchá detekcia prerušenia svetla IČ LED
Elektronická kocka (Luciano Rossi) - generátor náhodného čísla na hracej kocke
Bzučiak(Michal Kekeňák) - jednoduchý bzučiak s 555
Zvukový spínač (Petra Husaníková) - alarm reagujúci na hluk

Školský rok 2006/2007:
Detekcia pohybu (Zuzana Garaiová) - alarm na princípe prerušenia svetelného zväzku
Svetelný had (Pavol Harvan) a video - blikač s LED-diódami
Odpudzovač hmyzu (Jana Kubincová) - ultrazvukový odpodzovač so súmrakovým spínačom
Menič DC/DC  (Marek Kučera) - menič z 9V na 160V
Detektor lži (Róbert Kysel) - detektor na princípe zmeny odporu pokožky
Oscilátor s Wiennovým deličom (Ivan Siváček) - stabilizácia amplitúdy termistorom
Tepelný spínač (Marcel Macko) - indikátor s termistorom
Svetelný blikač (Zsolt Szalay) a video - blikač s 10 LED diódami
LED music sphere (Lucia Marťáková) a video - lampa farebne blikajúca do rytmu hudby
IR prenos (Annušová Adriana) - prenos signálu infračerveným svetlom
Stroboskop (Bokumil Škríp) - stroboskop s LED-diódami
Detektor pohybu (Milan Jurči) - detekcia pohybu prerušením svetelného zväzku
Merač doby preletu telesa (Jozef Rakovský) a video - meranie doby prerušenia svetelného zväzku
Teplotný senzor (Lívia Bresťáková) - detekcia prahovej teploty