Vitajte na stránke predmetu  "Základy elektroniky"!

prednášajúci: doc. RNDr. František Kundracik, CSc.

K prednáškam si môžete pozrieť moje poznámky, ktoré ochotne zoskenoval Milan Jurči:

1. Trochu histórie  - niečo o vzniku elektroniky
2. Polovodičová dióda - Princíp fungovania PN priechodu a odhad hodnoty prídavného rezistora LED diódy
3. Tranzistor - veľmi stručné vysvetlenie princípu tranzistora
4. Číslicové obvody TTL - Princíp a funkcia základných číslicových obvodov
5. Prevodníky - veľmi stručne o princípoch A/D a D/A prevodníkoch
6. Obvod 555 - príncíp a základné zapojenia tohoto historického ale stále populárneho časovača
7. Obvody s RLC - na zopakovanie, výpočet obvodov komplexno-symbolickou metódou
8. Laplaceova transformácia - trochu teórie, jednotkový skok a jeho súvis s prenosovými funkciami, Duhamelov integrál, dekonvolúcia
9. Operačný zosilňovač a jeho využitie na základné matematické  operácie (násobenie, súčet, rozdiel, integrál, derivácia, logaritmus, ...)
10. Princípy generátorov harmonických signálov -  výpočet frekvencie kmitov, stabilizácia amplitúdy
11. Princípy stabilzácie jednosmerného napätia - usmerňovače a filtre, stabilizátor so Zennerovou diódou, princíp trojbodových stabilizátorov

Námety na semestrálny projekt

Projekty absolventov tohoto predmetu:

Školský rok 2009/2010:
Alarm (Andel Boris)- alarm s fotodetektorom
Tester (Bagljas Miroslav)- tester funčnosti obvodu 555
Alarm (Bogar Ondrej)- stroboskop (foto)
Servosystém (Fuseková Zuzana)- Model systému na natáčanie kolektorov za Slnkom
Magnetický záves (Hovorka Juraj)- naozaj bezkontaktne visí :-) (video)
Detektor lži (Hulík Jakub)- na princípe detekcie zmeny odporu kože
Počítadlo (Janíková Karolína)- s optickou závorou
Detektor svetelných impulzov (Klocová Monika)- aj s videom
PWM (Lacko Michal)- regulácia šírkovou moduláciou
Infračervený detektor vzdialenosti (Moravský Ladislav)- na základe jasu osvetľovaného objektu
Detektor pohybu (Plazák Lukáš)- na princípe indukovania elektrostatického náboja
EKG (Považan Michal)- jednoduché testovacie zariadenie
Aritmetický modul (Pracko Milan)- jednoduchá číslicové sčítačka
Rozsvecovanie svetla tlesknutím (Rehák Matúš)- mikrofón a 555
DC/DC menič (Sobota Robert)- z 5 V na 15 V
Oneskorovacie relé (Šubjaková Veronika)- princíp oneskoreného pripnutia záťaže
Regulátor ventilátora (Švantner Matej)- na základe merania teploty chladiča, núdzové vypnutie
Aktívne chladenie (Tučeková Zlata)- regulátor, aj s videom
Detektor kovov (Žemlička Martin)- na princípe rozváženia vybalancovaných indukčností, video

Školský rok 2008/2009:
Detektor kovov (Hergelová Beata) a video - detektor na princípe odladenia generátora
DI BOX (Ján Hreha) - symetrizátor signálu pre akustické zariadenia
Vyhľadávač živých drôtov v stene (Jakub Imriška) - hľadač rozvodov 230V pod omietkou
Alarm (Jana Klaudíniová) a video - alarm na princípe preručenia svetelného zväzku
Hudobný syntetizátor  (Monika Mazánová) - syntetizátor na báze 555
Detektor kovov (Veronika Medvecká) a video - detektor na princípe odladenia generátora
Siréna (Jozef Šíc) - siréna na báze 2x555
Metronóm (Pavol Stajanča) - jednoduchý metronóm s 2x555
Indikátor teploty (Michal Vali) - indikátor zmeny teploty s diódovým senzorom
Stĺpcový indikátor signálu (Iveta Pavlova) - stĺpcový LED indikátor akustického signálu
PWM (Marcela Hrdá) - pulzno-šírkový modulátor akustického signálu

Školský rok 2007/2008:
Generátor funkcií (Adriana Niklová) - profesionálny generátor na báze programovateĺnej pamäte a D/A prevodníka
Časovač (Martin Truchlý) - jednoduchý časovač s 555
Detekcia prerušenia IČ zväzku (Michal Rehorčík) - jednoduchá detekcia prerušenia svetla IČ LED
Elektronická kocka (Luciano Rossi) - generátor náhodného čísla na hracej kocke
Bzučiak (Michal Kekeňák) - jednoduchý bzučiak s 555
Zvukový spínač (Petra Husaníková) - alarm reagujúci na hluk

Školský rok 2006/2007:
Detekcia pohybu (Zuzana Garaiová) - alarm na princípe prerušenia svetelného zväzku
Svetelný had (Pavol Harvan) a video - blikač s LED-diódami
Odpudzovač hmyzu (Jana Kubincová) - ultrazvukový odpodzovač so súmrakovým spínačom
Menič DC/DC  (Marek Kučera) - menič z 9V na 160V
Detektor lži (Róbert Kysel) - detektor na princípe zmeny odporu pokožky
Oscilátor s Wiennovým deličom (Ivan Siváček) - stabilizácia amplitúdy termistorom
Tepelný spínač (Marcel Macko) - indikátor s termistorom
Svetelný blikač (Zsolt Szalay) a video - blikač s 10 LED diódami
LED music sphere (Lucia Marťáková) a video - lampa farebne blikajúca do rytmu huby
IR prenos (Annušová Adriana) - prenos signálu infračerveným svetlom
Stroboskop (Bokumil Škríp) - stroboskop s LED-diódami
Detektor pohybu (Milan Jurči) - detekcia pohybu prerušením svetelného zväzku
Merač doby preletu telesa (Jozef Rakovský) a video - meranie doby prerušenia svetelného zväzku
Teplotný senzor (Lívia Bresťáková) - detekcia prahovej teploty